Sök pressmeddelanden

2017-06-22

BalticSea2020 i Båtliv: ”Dags för ett brett engagemang för att rädda östersjötorsken”

Vi båtägare njuter av Östersjön, men vi ser också tecken på att Östersjön mår illa. Vi ser med avsky på de algblomningar som drabbar Östersjön under somrarna samtidigt som vi upplever att det är svårare och svårare att fånga torsk, sik och lax vare sig vi använder handredskap eller lägger ett nät. Nu måste vi engagera oss! Läs vår senaste debattartikel om torskens situation i Östersjön som publicerades i tidningen Båtliv idag.

2017-06-12

Havs- och Vattenmyndigheten ska utreda bottentrålningens effekter

Regeringen ger Havs- och Vattenmyndigheten (Hav) i uppdrag att föreslå fiskeregleringar i skyddade områden. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande som gick ut i förra veckan (8 juni 2017). HaV ska också undersöka vilka effekter bottentrålningen kan ha inom skydda områden och inom trålgränsen och vid behov föreslå åtgärder.

2017-05-31

Fortsatt kris för Östersjötorsken

Det internationella Havsforskningsrådet (ICES) ger varje år rekommendationer till EU-kommissionen och fiskeministrarna för hur mycket torsk i Östersjön som bör fiskas. Inför 2018 föreslår ICES att kvoterna sänks med en tredjedel i det östra beståndet och mer än hälften i det västra.

2017-05-16

BalticSea2020 i Svenska Dagbladet: ”Torsken i Östersjön är på väg att försvinna”

I december förra året skrev vi en debattartikel på DN Debatt om Östersjötorskens allvarliga situation. Torskbeståndet är i kris, och politiken som skulle förvalta det likaså. Under våren har debatten om trålning fortsatt. Nu uppmanar vi regeringen igen att pröva nya initiativ så vi hinner rädda torsken och belyser faran med att vänta för länge med politiska beslut. Vi behöver agera nu om vi vill ha någon torsk i framtiden. Läs vår debattartikel som publicerades på SvD.se (Svenska Dagbladet) idag.

2017-05-12

Ny utredning för att öka åtgärdstakten av små avlopp

Igår den 11 maj 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för hur man ska kunna öka åtgärdstakten och öka kretsloppsanpassningen av små avlopp. I Sverige finns det ca 250 000 små avloppsanläggningar med ingen eller dålig rening och nu anser regeringen att mer behöver göras för att hindra att orenat avloppsvatten sprids till våra sjöar och hav. 

2017-04-19

Projektet Levande kust har bidragit till en friskare Björnöfjärd

Ett av stiftelsens största demonstrationsprojekt "Levande kust" har blivit publicerade i den högt rankade vetenskapliga tidsskriften Environmental Science & Technology.

Under somrarna 2012 och 2013 genomförde stiftelsen BalticSea2020 en aluminiumbehandling av Björnöfjärdens syrefria bottnar. Syftet var att hjälpa vikens sediment att på nytt binda fosfor. Efter behandlingen har Björnöfjärden återfått samma vattenkvalitet som på 1950-talet.  

2017-04-11

Viktigt beslut om trålförbud vid S-kongressen

S-kongressen har beslutat att införa ett totalt förbud mot bottentrålning i Sverige. Beslutet är helt i linje med stiftelsens uppfattning och pågående arbete för att rädda Östersjöns genetiskt unika torskbestånd och stödja det småskaliga kustfisket. För mer information om beslutet, läs bl.a. Aftonbladets notis här. Läs också stiftelsens mer utförliga artikel om trålning som publicerades i Dagens Nyheter den 24 december 2016.  

2017-03-09

Krönika: Vågar Sverige ta första steget?

RaddaOstersjon6I måndags, i samband med kongressen Baltic Sea Future, kom Mediaplanets tidning "Rädda Östersjön" ut som bilaga i Svenska Dagbladet. BalticSea2020:s verksamhetschef Conrad Stralka har skrivit tidningens krönika som baseras på stiftelsens debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter den 24 december 2016. I artiklen skriver vi om torskens mycket problematiska situation och föreslår en konkret och genomförbar lösning: förbjud torskfiske med trål i Östersjön. 

2017-02-27

BalticSea2020 deltar på Baltic Sea Future

BalticSea2020 är glada över att medverka på Baltic Sea Future på Stockholmsmässan i Stockholm den 6-7 mars. Baltic Sea Future är en tvärvetenskaplig kongress som initierats av Stockholms stad, Stockholms universitet och Stiftelsen Hållbara hav. Med hjälp av forskare och goda exempel från kommuner och företag är syftet att ge kommuner ökad kunskap, motivation och konkreta verktyg i arbetet med att få Östersjön frisk och uppnå EU:s Östersjöstrategi och Agenda 2030 med de 17 hållbarhetsmål som antagits globalt.

2017-02-22

Torskprojekt uppmärksammas i dansk tidning

"Projekt ska ge forskare bättre förståelse för torsken i östra Östersjön". Det skriver den danska tidningen FiskeriTidende som har uppmärksammat märkningsprojektet som ska kartlägga torskens tillväxt. I projektet, som kallas TABACOD (Tagging Baltic Cod), har forskare från Danmark, Tyskland, Polen och Sverige sedan projektet startade förra året, märkt ca 4500 torskar. 

2017-01-30

Nytt projekt undersöker tillväxten hos torsk och plattfisk i Östersjön

Fiskar i Östersjön har under längre tid påverkats av den negativa utvecklingen i Östersjön. På senare tid har torskens kondition och tillväxt påverkats negativt. Vad finns det för risker med minskande fisktillväxt och hur har utvecklingsmönstret hos olika fiskarter sett ut över tid?

2017-01-26

Vad händer på stiftelsen 2017? En sammanfattning

Januari månad är snart över och vi på stiftelsen vill passa på att kort sammanfatta en del av det som händer under året. Vi ser tillbaka på 2016 som ytterligare ett framgångsrikt år där t.ex. Skansen tog det första spadtaget till "Baltic Sea Science Center", en helt ny och banbrytande utställning om Östersjön som öppnar 2018. På grisgården i Polen, där vi genomför vårt demonstrationsprojekt för att minska näringsläckage från stallgödsel, har vi etablerat separering, säker förvaring och spridning av gödsel. 

2017-01-18

Nytt projekt kartlägger näringstillförsel från sjöfart

BalticSea2020 har gått in i ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. För att nå en effektiv minskning av näringstillförsel från fartyg ska man i projektet "Kartläggning av näringstillförsel från sjöfart till Östersjön" kartlägga och beskriva de största källorna från sjöfarten. Målsättning är bl.a. att sammanställa befintlig data kring näringsbelastning från olika vattenutsläpp (svartvatten, gråvatten, skrubbervatten, matavfall samt NOx, dvs. kvävoxidutsläpp). Projektet finansieras av Thurséus forskarhem. Läs mer om projektet här.

2016-12-24

BalticSea2020 i Dagens Nyheter: Kan jultomten rädda torsken i Östersjön?

Tänk att vi har ett stort välmående bestånd av älgar i Värmland. Tänk sedan att alla jägare som bor på västkusten och på ostkusten bestämmer sig för att åka dit och för att skjuta så många älgar som möjligt, och sedan lämna 40 % kvar döda i skogen. Tänk året efter, när det inte finns några älgar kvar i Värmland, så åker samma skara jägare till Dalarna för att skjuta alla älgar där, och efter det lämnade 40 % döda i skogen. Tänk slutligen att detta upprepas år efter år på olika platser i Sverige?!

2016-12-19

Debattartikel: Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem

Debattartikel AH 201612Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem, som orsakar övergödda sjöar och kustvatten, samt förorenar dricksvattnet för tiotusentals människor. Om Sverige ska lyckas nå vattendirektivets miljömål om tio år är det hög tid för en nationell satsning på enskilda avlopp. Läs BalticSea2020:s debattartikel som publicerades i Aktuell Hållbarhet idag.

2016-12-15

Projektet Levande kust i "Mitt i Naturen"

I kvällens avsnitt av "Mitt i Naturen" besöker programledaren Magdalena Forsberg stiftelsens projekt Levande kust som genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. I avsnittet berättar stiftelsens forskare och projektledare Linda Kumblad och Emil Rydin om arbetet att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar. Ikväll den 15 december kl. 20.00 i SVT 1.

2016-12-14

Professor Lennart Balk publicerad i Scientific Reports

Brist på tiamin (vitamin B1) bland vilda djur är ett betydligt mer utbrett problem än vad man tidigare har känt till. Det visar ett nytt omfattande vetenskaplig arbete av forskare från 5 länder och 13 universitet och andra forskningsinstitutioner i Europa och Nordamerika, koordinerade av professor Lennart Balk vid Stockholms universitet. Resultaten publicerades igår i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. Det skriver Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

2016-11-16

Första spadtaget för Östersjöhuset på Skansen

Idag onsdag den 16 november inleds arbetet för ett Östersjöhus på Skansen. BalticSea2020:s grundare och ordförande Björn Carlson är på plats för att genom ett symboliskt spadtag, starta bygget av ett kunskapscenter i världsklass.

2016-09-27

Nytt nummer av "Rädda Östersjön"

I söndags kom Mediaplanets tidning "Rädda Östersjön" ut som bilaga i Svenska Dagbladet. BalticSea2020 skrev ledaren "Vem ansvarar för Östersjöns framtida fiskbestånd?" där vi tar upp införandet av utkastförbudet, som är en viktig del i EU:s gemensamma fiskeripolitik (CFP) för att nå målen om ett uthålligt och hållbart fiske till år 2020. 

2016-06-29

Mätningarna i Björnöfjärden fortsätter även nästa år

Stiftelsen har beslutat att fortsätta mätningarna i Björnöfjärden under 2017 vilket betyder att det kommer bli ett 7de år av vetenskapliga mätningar inom projektet Levande kust. Syftet är att se de långsiktiga resultaten på Björnöfjärden av genomförda åtgärder.