Information

BalticSea2020 har arbetat med att samla in och tillgängliggöra information om Östersjön, som sedan förmedlats till beslutsfattare, tjänstemän, kommuner och allmänhet. Spridning av information och kunskapsöverföring har genomförts bl.a. genom att stödja Stockholms universitets Östersjöcentrum (Baltic Eye), ett kunskapscenter om Östersjön på Skansen innehållande stora akvarier, utställningar och laboratoriesal för skolelever, samt genom att producera dokumentär- och spelfilmer om havet och dess invånare, arrangera seminarier och utveckla skolmaterial. Allt i syfte att sprida kunskap om Östersjöns tillstånd och om åtgärder som har betydelse för vår- och havets miljö.  

Klicka här för mer information om projekten inom programormådet Information. 

 

Image Caption

Östersjön - hot och hopp

Folke Rydéns femte och sista dokumentärfilm inom The Baltic Sea Media Project.

I Östersjön - hot och hopp, får vi en återblick till de tidigare filmerna och återbesöker fisket, övergödning och miljögifter. Vi får träffa huvudpersonerna från tidigare dokumentärfilmer och besöka samma miljöer och platser för att se vad som hänt sedan sist. Dokumentären hade premiär den 25 november 2019 i SVT Vetenskapens värld. Filmen finns också tillgänglig på projektets hemsida Ourbalticsea.com
Här kan du läsa mer om Baltic Sea Media Project

Image Caption

Demonstrationsanläggning för effektiv gödselhantering

En kortfilm av Folke Rydén Production (FRP) i uppdrag av BalticSe2020

År 2010 startade BalticSea2020 ett långsiktigt forsknings- och åtgärdsprogram i syfte att hitta teknologier och metoder som kan användas för att minimera riskerna för läckage av näringsämnen från gödsel. Projektet genomförs på djurgården Pryzybkowo i Polen. Idag har gården en ny linje för att minimera näringsläckage genom att säkert lagra, hantera och sprida gödsel. Resultatet visar att det går att bedriva djuruppfödning i stor skala och samtidigt ta till vara näringsämnen och slippa läckage till Östersjön. Läs mer om "Demonstrationsanläggning för effektiv gödselhantering" här.

Image Caption

Levande kust

Projektet presenteras i en film

Projektet Levande kust startade 2011 och genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Viken kan liknas vid ett Östersjön i miniatyr då den har ett litet vattenutbyte, och vid projektets start, var kraftigt övergödd med stor utbredning av syrefria bottnar. Det har hänt mycket sedan projektstarten, fler åtgärder har genomförts både på land och i vatten. Idag är Björnöfjärden på god väg till att återfå en god miljö med klart vatten och ett växt- och djurliv som håller på att återhämta sig. Läs mer om Levande kust på projektets hemsida

Image Caption

Hotet på Havet

Folke Rydéns fjärde dokumentär i Baltic Sea Media Project.

Runt Östersjön lever 90 miljoner människor i 9 olika länder. På Östersjön färdas varje dag tusentals fartyg. De förser oss med livsnödvändiga varor som vi har vant oss att ta för givet. Sjöfarten påverkar miljön och människorna i en utsträckning som inte är allmänt känd. Fraktfartygen står på tomgång i hamnarna, svart rök bolmar upp från skorstenen. Förväntansfulla kryssningsgäster lever lyxliv med massor av mat på skepp som ”fraktar” en hel liten stad. Deras avfall hamnar inte alltid i tömningsanläggningar vid hamnarna.

Image Caption

Betraktaren

Mattias Klums film i projektet Baltic Sea Media Project

Östersjön är ett av världens vackraste men mest hotade innanhav. Filmaren och fotografen Mattias Klum har med sitt team och med stöd från stiftelsen BalticSea2020 under fyra år följt livet på och runt vårt älskade hav. Vi möter havsörnsungen som kläcks, sälkuten som tar sina första simtag och barnet som föds i en kuststad. Betraktaren är en hyllning till livet i, på och runt havet, men också en påminnelse om hur bräckligt ekosystemet i Östersjön har blivit. Det är en film som får oss att fundera över vad som är viktigast. Vad som ligger närmast hjärtat. Vad vi inte vill mista. Läs mer om Baltic Sea Media Project

Image Caption

Alla torskar

Folke Rydéns första dokumentär i Baltic Sea Media Project

Ingen vill att torsken i Östersjön ska dö ut. Varken fiskarna eller forskarna, medborgarna eller beslutsfattarna. Ändå är det just vad som sker. Alla torskar är en skakande dokumentär som under två år granskar ett systematiskt och medvetet utrotande av Östersjöns mest värdefulla art. När den sista torsken är död finns bara förlorare.Läs mer om Baltic Sea Media Project

Image Caption

Vårt grisiga hav

Folke Rydéns andra dokumentär i Baltic Sea Media Project

Östersjön står inför en osäker framtid. Farorna är många men alla förstärks av något så enkelt som hur vi producerar vår mat runt havet. Mängder med gris-, kyckling- och kogårdar förser åkrarna runt innanhavet med gödsel, för mycket gödsel. Filmen Vårt grisiga hav dokumenterar hur vi genom en allt mer intensiv och industrialiserad köttproduktion driver Östersjön till det kvävda, bottendöda hav vi har idag. Läs mer om Baltic Sea Media Project

Image Caption

Den andra vågen

Folke Rydéns tredje dokumentär i Baltic Sea Media Project

Någonting har hänt i och runt Östersjön. Flera djurarter mår dåligt eller har minskat i antal. Välfärdssjukdomar som cancer och infertilitet har ökat. Forskarna larmar om en ny våg av miljögifter. Foster och spädbarn är allra mest utsatta. Skärgårdsbon Cecilia vill veta vilka miljögifter hennes nyfödde Alfred fått i sig. För första gången får forskarna möjlighet att analysera spädbarnsblod. Det visar sig att Alfred till och med har högre halter av vissa miljögifter jämfört med sin mamma. Forskarna är överraskade och oroade.Läs mer om Baltic Sea Media Project

Image Caption

Vårt grisiga hav

Animation Historia

Här kan du se den första animationen från Folke Rydéns andra film i Balitc Sea Media Project, Vårt grisiga hav.Läs mer om Baltic Sea Media Project

Image Caption

Vårt grisiga hav

Animation Kväve och fosfor

Här kan du se den andra animationen från Folke Rydéns andra film i Balitc Sea Media Project, Vårt grisiga hav.Läs mer om Baltic Sea Media Project

Image Caption

Vårt grisiga hav

Animation Framtiden

Här kan du se den tredje animationen från Folke Rydéns andra film i Balitc Sea Media Project, Vårt grisiga hav.Läs mer om Baltic Sea Media Project

Image Caption

Vårt grisiga hav

Animation Lösningar

Här kan du se den fjärde animationen från Folke Rydéns andra film i Balitc Sea Media Project, Vårt grisiga hav.Läs mer om Baltic Sea Media Project

Image Caption

Röster om Östersjön

Se intervjuer med personer från flera Östersjöländer och ta del av deras åsikter kring den gemensamma fiskeripolitiken (CFP).

Inför omförhandlingen av den nya gemensamma fiskeripolitiken (CFP) 2012, intervjuade BalticSea2020 personer från det kommersiella Östersjöfisket för att höra deras syn på EU:s fiskeriförvaltning. Huvudfrågor för den nya gemensamma fiskeripolitiken är Maximum Sustainable Yield, Utkastförbud och Regionalisering av EUs fiskeriförvaltning. I filmen beskriver intressenter från flera Östersjöländer sin syn på dessa frågor. För att se filmen, ta del av mer information och möjlighet att ladda ner rapporter om fiskefrågan, klicka här.

Image Caption

Ghosts in the Baltic Sea

En film av Joakim Odelberg i samarbete med BalticSea2020

I oktober 2011 visades dokumentärfilmen "Spöken i Östersjön" av Joakim Odelberg i TV4 Fakta. Filmen, som är ett samarbete med BalticSea2020, tar upp problemet med borttappade fiskeredskap - så kallade spökgarn. BalticSea2020 har fått den stora äran att förmedla filmen via vår hemsida, så att fler kan ta del av Joakim Odelbergs resa och upptäckter. För mer information om spöknäten, se vårt projekt Spöknät i Östersjön.

Image Caption

Kustkanalen möter Levande kust

En produktion av Kustkanalen i samarbete med BalticSea2020

Möt Linda Kumblad och Emil Rydin m.fl. som berättar om arbetet i BalticSea2020s storskaliga demonstrationsprojekt Levande kust. Programledare: Pär Holmberg.

Klicka här för mer information om Levande kust.

Image Caption

Den gemensamma fiskeripolitiken

Sammanfattning

År 2014 träder EU:s reformerade fiskelag (CFP'n) i kraft. Processen för att skriva om den tidigare regleringen startades dock redan 2007 och under hela tiden fram till de avgörande besluten 2013 har BalticSea2020 varit engagerade på olika sätt för att säkerställa att den nya lagen leder till en bättre marin miljö med starkare fiskbestånd och förutsättningar för en lönsam fiskeflotta. Se filmen om BalticSea2020s arbete med reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken. (Filmen är på engelska). Läs mer om CFP-programmet här.

Image Caption

Spökgarn - vad hände sen?

av Joakim Odelberg med stöd från BalticSea2020

År 2010 hade dokumentären "Spöken i Östersjön" av undervattens- och bevarandefilmaren Joakim Odelberg premiär. Filmen fick mycket stor genomslagskraft och bidrog bland annat till att garn började plockas upp. År 2013 var det dags för en uppföljning. Under ett år reste Joakim runt Östersjön för andra gången för att kolla vad som hänt sedan sist. I augusti 2015 visades filmen i TV4. BalticSea2020 har finansierat filmerna.

Image Caption

Sveriges mesta fisk

en film av Sportfiskarna

Under ett års tid har Sportfiskarna tillsammans med Freewater Pictures följt den fisk vi har mest av i svenska vatten - abborren. De är den fisk som mest påminner oss om barndomens fisketurer. I filmen får vi lära oss ännu mer om abborren och fiskevård. Filmen har tagits fram inom ramen för projektet Restaureringsinsatser med abborre i fokus som finansierats av BalticSea2020.

Image Caption

Levande kust

Reportage i SvD

2011 påbörjades projektet i Björnöfjärden, en av de mest övergödda fjärdarna i Stockholms skärgård. Viken var kraftigt övergödd med stor utbredning av syrefria bottnar och ett litet vattenutbyte med fjärden utanför vilket gör att den kan liknas vid ett Östersjön i miniatyr. Idag är fjärden frisk med klart vatten och ett rikt djur- och växtliv tack vare de åtgärder som genomförts inom projektet för att minska näringsläckaget till vattnet. Svenska Dagbladet besökte fjärden för att höra mer om projektet. Läs även artikeln från besöket

rightleft