Sök pressmeddelanden

2014-10-13

TV4 Nyheterna uppmärksammar Levande kust

I lördags den 11 oktober sände TV4 Nyheterna ett inslag om BalticSea2020s projekt Levande kust. Med i inslaget är Linda Kumblad, projektledare för Levande kust, och Joakim Odelberg, undervattensfilmare. Inslaget finns att se på TV4 Play, klicka här

2014-08-26

Den andra vågen - bästa film

BalticSea2020 vill gratulera Folke Rydén och hans team som tilldelats pris för filmen Den andra vågen, vid den 13 upplagan av NaturVision Film Festival i Ludwigsburg, Tyskland. Den andra vågen fick pris för bästa handling.

2014-08-07

Miljöminister Lena Ek besökte projektet Levande kust

Onsdag den 6 augusti besökte miljöminister Lena Ek tillsammans med Gustav Hemming, Miljö- och skärgårdslandstingsråd (C), BalticSea2020s projekt Levande kust som genomförs i Björnöfjärden, Säbyviken och Torpe-Infjärden på Ingarö i Värmdö kommun.

2014-08-05

Miljöminister Lena Ek besöker och informeras om projektet Levande kust

Onsdag den 6 augusti kl. 10.00 besöker miljöminister Lena Ek tillsammans med Gustav Hemming, Miljö- och skärgårdslandstingsråd (C), BalticSea2020s projekt Levande kust som genomförs i Björnöfjärden, Säbyviken och Torpe-Infjärden på Ingarö i Värmdö kommun.

2014-06-13

Ny forskning: Selektivt fiske orsak till små och magra torskar

Storleken på torskfiskarna i Östersjön har minskat dramatiskt de senaste 20 åren. Det skriver DN.se enligt ny svensk forskning som presenterades igår. Bakom studien står bl.a. Henrik Svedäng, docent vid Havsforskningslaboratoriet i Lysekil, som för DN berättar att fiskarna visserligen är många, men uppvisar allt sämre tillväxt.

2014-05-23

Joakim Odelberg och Peter Juhlin får vattenvårdspris

BalticSea2020 vill gratulera Joakim Odelberg och Peter Juhlin för deras mottagandet av Sydkustens Vattenvårdsförbunds vattenvårdspris. Priset delas ut en gång per år för att belöna förtjänstfulla insatser och ökad verksamhet som bidrar till en hållbar vattenmiljö längs den skånska sydkusten. Odelberg och hans team får priset för arbetet mot spökgarn i Östersjön.

2014-05-16

Professor Daniel Conley har mottagit Ruth Patrick Award

BalticSea2020 vill gratulera professor Daniel Conley som tilldelats det prestigefyllda priset Ruth Patrick Award, från den internationella organisationen ASLO (Association for the Sciences of Limnology and Oceanography). Daniel Conley fick priset tack vare hans ansträngningar att förstå syrebrist och hur problem med syrebrist kan lösas.

2014-04-30

Integrerade skyddszoner får Naturvårdspris

BalticSea2020 vill gratulera Peter Feuerbach och John Strand, Hushållningssällskapet i Halland, som igår fick ta emot Artdatabankens Naturvårdspris vid Flora- och Faunakonferensen 2014. Priset delades ut av miljöminister Lena Ek. Peter och John får utmärkelsen för sitt innovativa våtmarksarbete. Åtgärden, kallad integrerade skyddszoner, syftar till att rena det näringsrika vattnet från åkermarken innan det når Östersjön.

2014-04-29

Fiske efter storspigg kan vända negativ utveckling i Östersjön

Storspiggen har ökat kraftigt i Östersjön och Bottenhavet. Den är också en art som i dag saknar kommersiellt värde. Med stöd från stiftelsen BalticSea2020 ska forskare vid Umeå universitet undersöka möjligheten att fiska storspigg kommersiellt för tillverkning av fiskfoder. Ett fiske efter storspigg kan ge positiva miljövinster som fler rovfiskar, men också mindre symptom av övergödning längs Östersjöns kuster.

2014-04-11

Birgitta Bergman om cyanobakterier - i SR Vetandets värld

Lyssnartips! Igår gästade professor Birgitta Bergman Vetandets värld i Sveriges Radio för att berätta om sin forskning om cyanobakterier. Forskningen är en del i projektet "Mikroorganismens roll i Östersjön" som Birgitta Bergman driver tillsammans med doktor Craig Venter.

2014-04-02

Folke Rydén om den fjärde dokumentärfilmen – i P4 Gotland

– Sjöfarten har en större miljöpåverkan än man kanske anar, med utsläpp i luften som indirekt påverkar och kanske dödar människor runt Östersjön. Det säger Folke Rydén i P4 Gotland när han berättar om den fjärde dokumentärfilmen som handlar om sjöfartens påverkan på Östersjön. Lyssna på hela intervjun här.

2014-04-02

Projektet Mikroorganismer i Östersjön i International Innovation

För den Internationella tidskriften International Innovation berättar professor Birgitta Bergman om forskningsprojektet Mikroorganismer i Östersjön, som hon driver tillsammans med doktor Craig Venter. Projektet syftar till att undersöka vilka mikroorganismer som finns i Östersjön och hur de påverkas av yttre förändringar, men också hur de i sin tur påverkar livet i och runt havet.

2014-03-17

Debattartikel: Minskade regler och bättre lönsamhet för fiskare

I år träder EUs nya fiskelag i kraft. Med anledning av det har Jan-Olof Larsson (ansvarig för fiskeripolitiken för Socialdemokraterna) och BalticSea2020 skrivit en artikel med fokus på införandet av det så kallade utkastförbudet (att all fångad fisk skall landas och räknas av kvoten) i Sverige.

2014-03-04

Spökgarn i Östersjön

Den 10 februari visades Joakim Odelbergs reportage om spökgarn i Vetenskapens värld. Programmet hade nästan 500 000 tittare och reportaget uppmärksammades i både press och sociala medier.

2014-02-10

Reportage om spökgarn i Vetenskapens värld

Missa inte Joakim Odelbergs (Leofilm) reportage om spökgarn den 10 februari kl. 20.00 i Vetenskapens värld. Spökgarn (eller spöknät) är ett globalt problem som förekommer i alla hav, sjöar och vattendrag där det fiskas. Det handlar om borttappade fiskeriredskap som fortsätter att fiska i årtionden, vilket påverkar fiskbestånden och som är ett djurplågeri och ett oförlåtligt slöseri med våra gemensamma naturresurser.

2014-01-20

Stiftelse donerar 1.6 miljoner till BalticSea2020

Stiftelsen Thuréus Forskarhem har donerat 1.6 miljoner kronor till BalticSea2020. Donationen ska användas till forskningsprojekt kopplade till BalticSea2020's program Levande Kust.

2013-11-29

Prestigefylld forskartjänst till Dr. Rachel Foster

Idag tilldelades Dr. Rachel Foster ett Wallenberg Academy Fellow för sina forskartjänster. Forskartjänsten, som är en av Sveriges mest prestigefyllda, är ett karriärprogram där de mest lovande unga forskarna inom alla ämnesområden får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet.

2013-11-28

Östersjötorsken MSC-certifierad igen

Det svenska torskfisket i östra Östersjön, som fiskas med långrev, är nu återigen MSC-certifierat. Efter tre månader med indraget certifikat har de nu fått tillbaka beviset på att de fiskar hållbart. Det som saknades var en redovisning om det förekom fåglar i bifångsten – vilket de nu åtgärdat.

2013-11-13

20 kilometer fiskegarn har plockats upp utanför Smygehuk

Mellan den 8 och 12 september 2013 plockade Trelleborgs kommun upp 20 km fiskegarn från vattnet öster och väster om Smygehuk. Arbetet är en del i projektet ”Spökgarn utanför Smygehamn” som initierats av Sten Björk, vice ordförande Trelleborgs kommuns utveckling AB, med finansiering av BalticSea2020 och Havs- och Vattenmyndigheten.

2013-11-04

Fish For the Future om den nya gemensamma fiskeripolitiken

BalticSea2020 har träffat tre medlemmar från Fish For the Future som berättar om sin syn på den nya gemensamma fiskeripolitiken. Träffa parlamentarikerna Isabella Lövin, Christofer Fjellner och Chris Davies, som inför röstningen den 6 februari 2013 har arbetat hårt för att parlamentet ska stödja en fiskelag som lägger grunden till ett hållbart och lönsamt fiske. Läs hela artikeln här.