Sök pressmeddelanden

Brist på tiamin (vitamin B1) bland vilda djur är ett betydligt mer utbrett problem än vad man tidigare har känt till. Det visar ett nytt omfattande vetenskaplig arbete av forskare från 5 länder och 13 universitet och andra forskningsinstitutioner i Europa och Nordamerika, koordinerade av professor Lennart Balk vid Stockholms universitet. Resultaten publicerades igår i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. Det skriver Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Resultaten visar bland annat att den höga förekomsten av tiaminbrist leder till sämre hälsa och dålig reproduktion. På sikt kan effekterna leda till att populationer minskar och försvinner. En viktig slutsats är också att tiaminbristen varierar i styrka - beroende på tid och rum är tiaminbristen mer eller mindre.

– Symptomen förekommer ofta under en tid, kanske något eller några år i ett område, varefter de tillfälligt försvinner och sedan återkommer, konstaterar professor Lennart Balk.

Projektet har till större delen finansierats av BalticSea2020 tillsammans med Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. BalticSea2020 är glada över att ha kunnat stödja Lennart Balks forskning, och de resultat forskarna har kommit fram till. 

För mer information och för att läsa artikeln i sin helhet, se Stockholms universitets pressmeddelande här. 

För en mer fördjupad information om studien, läs artikeln "Thiamine deficiency in wildlife more widespread than previously thought" på Stockholms universitets hemsida (på engelska).