Sök pressmeddelanden

2018-10-15

”Döda havsbottnar – gamla synder”, reportage i Svenska Dagbladet

Tidigare i höst följde SvD med på provtagning av havsbotten i 20 vikar och fjärdar längst Sörmlandskusten. Syftet med provtagningen är att mäta hur mycket fosfor som finns i bottnarna och kan läcka tillbaka till vattnet och bidra till nya algblomningar. Även syrehalten i bottnarna undersöktes. Provtagningen genomfördes på uppdrag av HaV.

2018-10-12

Debattartikel: Torskens sista chans?

I mitten av oktober möts EU:s fiskeministrar för att fastställa nästa års fiskekvoter för bland annat Östersjötorsken. Om historien upprepar sig kommer ministrarnas beslut vara dåliga nyheter för Östersjöns krisande torskbestånd.

2018-10-11

Levande kust i Svenska Dagbladet

I lördags publicerade SvD ett längre reportage om stiftelsens storskaliga restaureringsprojekt Levande kust! SvD:s reportrar följde med Emil Rydin och Linda Kumblad, projektledare för Levande kust, på provtagning i fjärden för att höra mer om arbetet och hur erfarenheterna från projektet ska bidra till en friskare Östersjö.

2018-10-10

Fiskebrief 10: EU:s fiskepolitiska skådespel skadar torsken

Östersjötorsken är illa ute. Vetenskapsmän, byråkrater och politiker är sysselsatta i princip året om för att analysera, lämna underlag och fatta beslut om hur mycket torsk som får fiskas. Ändå lyckas man inte vända utvecklingen.

2018-10-04

Our Fish släpper rapport om utkast av torsk i Östersjön

Idag släppte organisationen Our Fish rapporten "Illegal Baltic cod discards are wasting fisheries, communities & the environment".

2018-10-02

Slutrapport för projektet ”Kartläggning av näringstillförsel från sjöfart till Östersjön”

Sjöfarten och kryssningsindustrin i Östersjön är totalt sett stor, vilket påverkar havet genom näringstillförsel. I början av året startade projektet ”Kartläggning av näringstillförsel från sjöfart till Östersjön” under ledning av doktorand Magda Wilewska Bien, docent Lena Granhag, och professor Karin Andersson vid Chalmers Tekniska Högskola.

2018-10-02

Debattartikel om östersjötorsken i SVT Opinion

Idag publicerades debattartikeln ”Rädda Östersjötorsken – Flytta fiskepolitiken till miljödepartementet”, undertecknad av BalticSea2020:s verksamhetschef Conrad Stralka, i SVT Opinion.

2018-09-28

Läsvärt om kommissionens kvotförslag för östersjötorsken 2019

Igår publicerade Altinget artikeln ”Föreslagen kvot för Östersjötorsk väcker frågor”. Artikeln lyfter problematiken med kommissionens förslag för kvoten på östersjötorsk, som kraftigt frångår ICES rekommendationer.

2018-09-27

BalticSea2020 i SvDs bilaga ”Rädda Östersjön”

Idag kom tidningen ”Rädda Östersjön” ut som bilaga i Svenska Dagbladet. BalticSea2020 har skrivit tre artiklar i upplagan om torskens situation i Östersjön och den politiska handling som krävs för att innanhavets viktiga rovfisk ska få en chans till återhämtning. Missa inte heller Per Morbergs krönika om torskens roll i ekosystemet och på våra matbord.

2018-09-17

Fiskebrief 9: Ansvaret vilar på fiskeministrarna

EU kommissionen har lämnat sina förslag till kvoter för nästa års torskfiske i Östersjön. Det är ett steg i den omfattande byråkrati som vi beskrev i Fiskebrief 6. Men man har misslyckats att upprätthålla ett livskraftigt torskbestånd. Med några få undantag har yrkesfisket de senaste 20 åren inte lyckats fånga tillräckligt med torsk för att uppnå kvoten. Beståndet har hela tiden överskattas, vilket är mycket allvarligt.

2018-09-11

Rädda östersjötorsken nämns i Fiskejournalen

Fiskejournalens miljöredaktör Martin Falklind besökte Lofoten tillsammans med Marko ”Markoolio” Lehtosalo, Magnus Carlsson samt Richard Olsson för att diskutera östersjötorskens situation. Se filmen på Fiskejournalens hemsida.

2018-09-10

Ny artikel: Bottnar som övergöder – går det att stoppa den onda cirkeln?

För åtta år sedan startade BalticSea2020 det storskaliga restaureringsprojektet Levande kust. Projektet genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård och har som mål att visa att det går att återfå god ekologisk status i övergödda havsvikar runt Östersjön. Vid projektets start berodde övergödningen i fjärden till största del på läckage av fosfor från fjärdens botten. Idag har läckaget från bottnarna stoppats, men hur gick det till? Och spelar förhållandena i vattnet och botten någon roll för vilken metod som är mest användbar?

2018-08-31

Kommissionens förslag för torskkvoter i Östersjön 2019 till ministerrådet har publicerats

Kommissionens förslag för torskfisket i Östersjön 2019 publicerades idag. För Östersjöns östra torskbestånd, som stiftelsen varit djupt engagerad i, är kommissionens råd otillräckligt. Kommissionen föreslår en sänkning från föregående år, från 28 000 ton till ca 24 000 ton, vilket är långt över vad det vetenskapliga rådet ICES har rekommenderat. ICES förslag på kvoter för östra Östersjöns torskbestånd 2019 var 16 600 ton.

2018-08-14

Emil Rydin intervjuas om projektet ”Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?”

I början av året startade stiftelsen projektet ”Fosforbindning i grunda övergödda vikar – vilka ämnen fungerar?” under ledning av Emil Rydin. Projektet genomförs i Granfjärden i Östhammar, vilket är en av de mest övergödda skärgårdsvikarna längst hela svealandskusten.

2018-08-10

Fiskebrief 8: Driver landsbygdsministern fiskefrågorna?

Bottentrålning är en orsak till att Östersjöns torskbestånd är i kris. Att stoppa bottentrålningen är en åtgärd som kan genomföras direkt och skulle ha stor påverkan på beståndens möjlighet att återhämta sig. Därför är det intressant att de flesta politiska partier under sommaren sagt att de vill verka för att EU stoppar bottentrålning av torsk i Östersjön.

2018-07-16

Debattartikel i SvD: ”Sverige kan driva på för att rädda torsken”

Rovfisken betyder mycket för balansen i Östersjön, men havets torskbestånd är i kris och består av små och klena individer.

2018-06-20

Fiskebrief 7: Vem har rätt till fisken?

Fisket i Östersjön har problem. En orsak är att fångsterna av torsk bara är en tiondel av vad de varit tidigare decennier. Denna utveckling oroar också kommuner som vill ha levande kustsamhällen. När beståndet minskar tilltar kampen om den kvarvarande resursen. Vem har egentligen rätt till fisken? Är det storskaliga bottentrålare, de flesta från Västkusten? Är det småskaliga kustfiskare från den egna kommunen? Är det fritidsfiskare från hela landet?

2018-06-15

Flerårig satsning för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

I år påbörjar regeringen en utökad och flerårig satsning på rent hav!

2018-06-01

Fiskebrief 6: Torskkvoter i Östersjön

ICES föreslår att torskkvoten för det östra beståndet begränsas till knappt 16.700 ton. Det är en minskning med närmare 40 procent från förra årets råd. För västra beståndet föreslår ICES ett mycket brett spann och överlåter till politikerna att fatta beslut.

2018-05-31

Pressmeddelande: Sista chansen för Bucht och Lövin?

Krisen för torsken i Östersjön fortsätter. Förra veckan rödlistades den av WWF, idag presenterar Internationella Havsforskningsrådet (ICES) förslag om nästan halverad fiskekvot för östra beståndet 2019.