Sök pressmeddelanden

2018-02-07

PRESSMEDDELANDE: Trålförbud för att ge östersjötorsken en chans

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk men beståndet är i kris. Det finns flera orsaker till beståndskollapsen men den främsta är de senaste 20 årens intensiva trålfiske.

2018-02-06

Förslag från Europaparlamentet en risk för marina ekosystem och fiskbestånd

Den 16 januari 2018 röstade Europaparlamentet om ett förslag att slå samman och förenkla en rad regler inom den nuvarande fiskerilagen. Trots att syftet med lagen är att minska fiskets påverkan på havsmiljön, har det förslag som antagits snarare försvagat de åtgärder som tidigare har skyddat haven i Europa. Det skriver organisationen Seas At Risk i en artikel som publicerades samma dag.

2018-02-01

Antalet yrkesfiskare i Sverige minskar

Enligt siffror från Havs- och vattenmyndigheten har antalet fiskelicenser till havsyrkesfiske minskat med ett 50-tal sedan förra året. Idag finns totalt 1200 licenser (räknas per båt).

2018-01-22

Bygget av Baltic Sea Science Center på Skansen i Dagens Nyheter

2011 hörde Skansen av sig till BalticSea2020 och berättade om sin idé att bygga ett hus där Skansenbesökarna har möjlighet att upptäcka Östersjön och dess unika ekosystem. 2016 sattes det första spadtaget och nästa år ska Baltic Sea Science Center öppna för allmänheten.

2018-01-19

Projektet Levande kust har nominerats till Östersjöfondens pris 2018

Det är med stor glädje vi meddelar att BalticSea2020:s storskaliga restaureringsprojekt ”Levande kust” har nominerats till Östersjöfondens pris!  ”Levande kust” startade 2010 under ledning av Doc Linda Kumblad och Doc Emil Rydin. Projektet genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård, en vik som innan projektets start kunde beskrivas som ett Östersjön i miniatyr med stor utbredning av syrefria bottnar, kraftig övergödning och ett litet vattenutbyte.

2018-01-19

Thuréus Forskarhem har bidragit med ytterligare pengar till BalticSea2020

Vi är stolta och glada över det fortsatta förtroende som stiftelsen Thuréus Forskarhem visar BalticSea2020's arbete och projekt. Inför 2018 har Thuréus Forskarhem bidragit med medel till följande två projekt inom BalticSea2020's projektområden Fiske och Övergödning.

2018-01-02

Sveriges Radio: Torsken i Östersjön krymper

Idag rapporterar Sveriges Radio om Henrik Svedängs och Sara Hornborgs vetenskapliga studie som visar att torsken i Östersjön växer allt sämre. Henrik Svedäng kallar utvecklingen alarmerande: "Det är klart det är alarmerande om man förändrar ekosystemets struktur så. Dessutom är det illa för fiskerinäringen när man har många små individer som inte blir stora. Det produceras mindre torsk, helt enkelt, mindre mängd biomassa", säger han.

2017-11-27

Debattartikel: Politikerna måste våga stoppa fisket

Idag skriver forskare och docent Henrik Svedäng, professor Per Larsson och professor Ragnar Elmgren om den hotade östersjötorsken i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Debattartikeln handlar om varför fiskeriförvaltningen inte fungerar i Östersjön, särskilt för torsken. I artikeln redogör författarna för hur det faktiskt ser ut för beståndet och vad som har hänt under åren. Ingen har ju önskat denna förödande utveckling för torsken. Frågan är: Varför blev det ändå så illa? 

2017-11-16

Ny rapport visar höga utkast av torsk i Östersjön

En rapport publicerades nyligen av organisationen Our Fish som visar på att yrkesfiskarna i Östersjön slänger miljontals torskar döda överbord årligen, trots att detta är förbjudet inom EU. Kontrollen och efterlevnaden av förbudet är nästintill obefintlig i Östersjön. 

2017-11-06

Forskare: Ejdern försvinner på grund av tiaminbrist

Det finns en direkt koppling mellan tiaminbrist och ejderns beståndsminskning i Sverige. Det skriver forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt och Stockholms universitet, i ett pressmeddelande idag. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

2017-11-01

Debattartikel: Är Lövin lika nöjd som landsbygdsministern?

"Vi kan inte fortsätta förvalta torsken som vi gjort fram till idag. Den vägen hotar beståndet av en unik fiskart". Det skriver vår verksamhetschef Conrad Stralka i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning idag. 

2017-10-10

BalticSea2020: EUs beslut om torskkvoter för Östersjön en besvikelse

EU-förhandlingarna om fisket är klara. I natt kom beslutet från EU:s jordbruks- och fiskeministrar om 2018 års fiskekvoter för Östersjön. För torskens del blev resultatet en stor besvikelse och återigen har ministrarna beslutat om kvoter som går emot forskarnas rekommendationer. BalticSea2020:s verksamhetschef Conrad Stralka kommenterar beslutet.

2017-10-07

Folkbladet: Ödesdagar för torsken i Östersjön?

Tidningen Folkbladet uppmärksammar östersjötorskens kritiska situation och förhandlingarna om 2018 års fiskekvoter i Östersjön mellan EU:s fiskeministrar som äger rum på måndag den 9 oktober.
– Östersjötorsken är i kris, därför måste beslutet om nästa års fiskekvoter bli en vändpunkt, säger Henrik Svedäng i artikeln, forskare på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

2017-10-06

Debattartikel: "Förhandla inte bort torsken"

"I år är det viktigare än någonsin att fiskeministrarna behärskar sig och följer det vetenskapliga råden, och att riksdagen ger Bucht ett tufft och tydligt mandat inför förhandlingarna. Det handlar om östersjötorsken som är mer utsatt än någonsin". Det skriver vår verksamhetschef Conrad Stralka i en debattartikel i Västerviks Tidning idag, inför nästa veckas förhandlingar om torskkvoter för 2018. 

2017-09-21

Bara små torskar i Östersjön

Forskarna Henrik Svedäng och Sara Hornborg undersöker i en artikel varför Östersjön nästan helt saknar större torskar. De jämför Östersjöns torskbestånd med Öresunds där det finns torskar i alla storlekar. En förklaring kan vara att i Öresund har trålfiske varit förbjudet sedan 1930-talet. Östersjöns torskbestånd är däremot utsatt för ett hårt fisketryck med trålning som inriktar sig på de större torskarna.

2017-08-31

Avgörande skede för östersjötorsken

I veckan lanserade regeringen sin havssatsning, tyvärr utan några åtgärder till stöd för Östersjöns krisande fiskbestånd.

2017-08-29

Stor satsning på sjöar och hav

Regeringen satsar 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande idag. Pengarna ska bland annat finansiera åtgärder för att komma till rätta med övergödning, miljögifter och nedskräpning. BalticSea2020 välkomnar initiativet, men saknar ett åtagande för Östersjöns hotade fiskbestånd.

2017-08-23

Centerpartiet om torskens allvarliga situation i Östersjön

Centerpartiet har i en debattartikel i Kristianstadsbladet som publicerades igår, lyft frågan om situationen för östersjötorsken. De menar att Sverige måste ta ansvar om torsken ska kunna räddas och vidta åtgärder som leder till livskraftiga och hållbara fiskbestånd i Östersjön. "Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och flera fiskarter, bland annat torsken, är hotade. Tyvärr har regeringen tappat ledarrollen inom fiskepolitiken och tar inte problemet på allvar." skriver de.

2017-07-02

Ny satsning för att rädda östersjötorsken

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk, utan den rubbas balansen i havet. Efter många års överfiske är torskbeståndet i Östersjön i kris. Beslutsfattare och forskare står handfallna samtidigt som läget blir allt mer akut. Stiftelsen BalticSea2020 lanserar nu ett nytt initiativ för att hjälpa Östersjöns torskbestånd.

2017-06-26

Linda Kumblad om hur Östersjön mår - i P4 Extra

Den 25 juni medverkade Linda Kumblad, forskare och projektledare för BalticSea2020:s projekt "Levande kust", i P4 Extra för att prata om statusen i Östersjön. Hör hela intervjun här och ta reda på mer om hur Östersjön egenligen mår (ca. 1:06:30 i programmet). För mer information om stiftelsens storskaliga demonstrationsprojekt "Levande kust", klicka här.