Sök pressmeddelanden

2013-09-20

BalticSea2020 i Rädda Östersjön

BalticSea2020 har återigen skrivit ledaren för Mediaplanets tidning Rädda Östersjön som skickades ut tillsammans med Svenska Dagbladet fredag den 20 september. Rädda Östersjön berättar bland annat om olika insatser för vårt innanhav och i det här numret har stiftelsen inlett med en artikel om vårt program Levande kust. För dig som inte hade möjlighet att läsa tidningen då, finns nu tillfället att läsa Rädda Östersjön i pdf.

2013-09-18

Havs- och vattenmyndigheten har överlämnat rapport om små avlopp till regeringen

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) föreslår ny lagstiftning och effektiv tillsyn i den rapport som nu är överlämnad till regeringen. I rapporten framhåller HaV att en av de viktigaste insatserna för att påskynda arbetet med att förbättra de små avloppen är att kommunernas tillsynsarbete stärks.

2013-07-05

Journalisten Charles Clover om EU’s fiskesubventioner och dess negativa inverkan på fisket

Inför Europaparlamentets röstning om fiskesubventionerna nästa vecka, vill vi uppmärksamma dig om artikeln "Dead ahead, a plague of zombie trawlers sucking life from the sea", skriven av Charles Clover, The Sunday Times.

2013-06-28

Niklas Zennström och Björn Carlson skriver om Östersjön i Dagens Industri

I artikeln "Akut läge för Östersjön" skriver Niklas Zennström, grundare av Skype och stiftelsen Zennström Philanthropies, och Björn Carlson, BalticSea2020s grundare och ordförande, om det akuta läget för Östersjön. Zennström och Carlson lyfter frågan om enskilda avlopp och vikten av att bristfälliga avlopp åtgärdas snabbt. Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet. 

2013-06-14

Studiematerial till Den andra vågen

Nu finns studiematerialet till filmen Den andra vågen att ladda ner från vår hemsida. Den andra vågen, som handlar om miljögifter i Östersjön, är den tredje dokumentären i stiftelsens tioåriga medieprojekt The Baltic Sea Media Project. Studiematerialet är baserat på filmen Den andra vågen och ger exempel på olika sätt att hantera frågor som rör Östersjön.

2013-05-27

Lennart Balk i Nyhetsmorgon TV4

Se intervju med Lennart Balk, docent vid Stockholms universitet, i Nyhetsmorgon TV4, som pratar om B1-vitaminbrist (tiaminbrist) som bakomliggande orsak till den dramatiska ökningen av antalet döda älgar i Blekinge.

2013-05-16

Besök vår nya sida för enskilda avlopp!

Den här veckan har vi öppnat en ny avdelning på hemsidan för projektet "Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp". Projektet ligger inom ramen för vårt storskaliga demonstrationsprojekt Levande kust, och syftar till att förbättra avloppen för berörda fastigheter vid Björnöfjärden på Ingarö, Värmdö kommun. På sidan hittar du mer information om projektet, bland annat hur vi kan hjälpa till att förbättra avloppet i din fastighet.

2013-05-15

SVT visar unik film om livet runt Östersjön av Mattias Klum

Fotografen och filmaren Mattias Klums nya film Betraktaren är hans mest omfattande filmprojekt hittills. Under fyra år har han tillsammans med sitt team följt både djur och människor runt ett lika vackert som hotat innanhav.

2013-05-07

Renare Östersjö med rådgivning till polska jordbrukare

Näringsläckage från jordbruket är den största källan till Östersjöns övergödning och många projekt pågår runt detta. Men kunskapen har oftast inte nått fram eller börjat användas av flertalet jordbrukare runt Östersjön. Ett nytt projekt finansierat av stiftelsen BalticSea2020 tar fasta på landsbrukarnas eget engagemang och kunnande. Med rådgivning och nätverksbyggande ska övergödningen minskas.

2013-05-06

Premiär för Den andra vågen – en film om miljögifter i Östersjön

Någonting har hänt i och runt Östersjön. Flera djurarter mår dåligt eller har minskat i antal. Välfärdssjukdomar som cancer och infertilitet har ökat. Forskarna larmar om en ny våg av miljögifter. Foster och spädbarn är allra mest utsatta. Skärgårdsbon Cecilia vill veta vilka miljögifter hennes nyfödde Alfred fått i sig. För första gången får forskarna möjlighet att analysera spädbarnsblod. Resultatet överraskar och oroar.

2013-05-05

Vetenskapens värld visar ”Den andra vågen”, en dokumentär av Folke Rydén

Måndag den 6 maj 2013 visas Folke Rydéns dokumentär Den andra vågen i Vetenskapens värld, SVT2. Filmen är den tredje dokumentären i stiftelsens tioåriga medieprojekt The Baltic Sea Media Project. Filmen undersöker miljögifter som hittats i och runt Östersjön, i naturen och i människokroppar. 

2013-04-26

Sportfiskarnas rovfiskprojekt får miljöpris

Sportfiskarnas rovfiskprojekt har tilldelats Kalmars internationella miljöpris 2013. Det skriver Sportfiskarna i ett pressmeddelande som gick ut igår. Priset på 100 000 kr vänder sig till personer, företag eller organisationer som visat mod, styrka och som har nya lösningar som kan förbättra miljön i och runt Östersjön.

2013-04-24

Ny styrelseledamot till BalticSea2020

Den 15 april avgick styrelseledamoten Sten Gustafsson av åldersskäl. BalticSea2020 tackar Sten för hans viktiga och engagerade arbetsinsats i styrelsen under åren 2006 till 2013. Sten har i kraft av sin långa erfarenhet och kunskap varit ett stort stöd för både styrelsen och stiftelsen. Sten Gustafsson efterträds av Eva Carlson. 

2013-04-19

BalticSea2020 deltog på Hav- och vattenforum 2013

I förra veckan deltog BalticSea2020 på Havs- och Vattenforum 2013 - en stor konferens om vattenmiljöfrågor. Konferensen arrangerades av Havs- och Vattenmyndigheten i Göteborg den 16 - 17 april. Stiftelsens projektledare för Levande kust och Fiske pratade bland annat om enskilda avlopp och hållbart fiske.

2013-03-27

Fiskare och forskare samarbetar i ett unikt projekt för att utveckla Östersjöns torskfiske

Beståndet av torsk i södra Östersjön börjar närma sig de nivåer som rådde på 1980-talet, bland annat på grund av lyckad lek, minskat olagligt fiske samt en bättre fungerande förvaltning. Men ändå är Östersjötorskens individuella storlek förhållandevis liten. Med stöd från BalticSea2020 vill Sveriges Torskfiskares Producentorganisation (STPO) i samarbete med forskare från Havsfiskelaboratoriet (Statens lantbruksuniversitet) utveckla ett hållbart torskfiske i Östersjön för att förbättra genomsnittsstorleken på torsken.

2013-03-26

Ny åtgärd kan minska läckage av näringsämnen från jordbruk till Östersjön

Trots stora insatser i form av rådgivning och förbättrade odlingsmetoder är näringsläckage från jordbruksmark fortfarande den största orsaken till Östersjöns dåliga miljötillstånd. Ett ännu olöst problem är de hundratusentals dräneringsrör i åkermark runt Östersjön som leder näringsrikt vatten rakt ut i vattendragen.

2013-02-20

135 kilometer farliga fiskenät har plockats upp från Östersjön

Under 2012 plockade polska och litauiska fiskare upp 22 000 kilo förlorade fiskenät i Östersjön. Arbetet utförs inom ramen för projektet ”Rensa spöknät i Östersjön”, som leds av WWF Polen i samarbete med Litauiska Naturskyddsförningen och med finansiering av BalticSea2020. Nätens totala längd uppgår till ungefär 135 kilometer – vilket är nästan lika långt som avståndet från Stockholm till Norrköping.

2013-02-20

100 miljoner för ett friskare Östersjön

Stockholms universitets nyinrättade Östersjöcentrum ingår strategiskt partnerskap med BalticSea2020. Stiftelsen avsätter 100 miljoner kronor till projektet Baltic Eye som ska förmedla användbar kunskap om Östersjön till beslutsfattare i samhället. En kunskapsförsörjning som är nödvändig för att förändra Östersjöns miljötillstånd.

2013-02-06

Lyckat projekt har lagt grund till mer rovfisk i Östersjöns kustområden

BalticSea2020 gav för två år sedan anslag till Sportfiskarna för ett projekt som syftar till att skapa grund för en satsning som skall restaurera ett stort antal lek- och uppväxtområden för kustlevande bestånd av rovfisk. Nu är förstudien genomförd och ett 20-tal omfattande restaureringsåtgärder har inletts i det lyckade projektet.
Bestånden av rovfiskar som gädda och abborre har minskat längs stora delar av ostkusten och orsakerna är inte helt fastställda. Att arbeta med fiskevård i kustmynnande vattendrag dit bland annat gädda och abborre vandrar för lek är en av de insatser som kan göras för att vända trenden.

2013-01-31

BalticSea2020s grundare Björn Carlson skriver om fiskeripolitik i nättidningen EurActiv

Inför Europaparlamentets kommande röstning i februari har stiftelsens grundare och ordförande Björn Carlson skrivit om betydelsen av en förbättrad gemensam fiskeripolitik, i nättidningen Euractiv.de. Björn Carlson säger bland annat att kommissionens siffror är alarmerande: medlemsstaterna i EU har godkänt fångstnivåer som är 40 procent högre än de genomsnittliga vetenskapliga rekommendationerna, samtidigt som 62 procent av fiskbestånden i Atlanten och 82 procent av beståndet i Medelhavet är överfiskade. Dessutom kastas 1,7 miljoner ton död fisk tillbaka i havet, vilket motsvarar en fjärdedel av den fisk som fångats inom EU.