fiske

Fiske

BalticSea2020 verkar sedan många år för att miljöeffekterna av fiske ska vara en central del av den gemensamma europeiska fiskeriförvaltningen. För Östersjön innebär det bland annat att stiftelsen stödjer åtgärder och forskning som bidrar till att öka andelen stora rovfiskar som torsk, gädda, gös och abborre, samt initiativ som bidrar till att utveckla fiskeriförvaltningen, båda nationellt och internationellt. Läs mer om projekten inom fiskeområdet här nedan.

För avslutade projekt inom programområdet Fiske, klicka här.

Underkategorier