Sök pressmeddelanden

Fiskar i Östersjön har under längre tid påverkats av den negativa utvecklingen i Östersjön. På senare tid har torskens kondition och tillväxt påverkats negativt. Vad finns det för risker med minskande fisktillväxt och hur har utvecklingsmönstret hos olika fiskarter sett ut över tid?

BalticSea2020 har, genom finansiellt stöd från stiftelsen Thursús forskarhem, möjliggjort ett nytt projekt som syftar till att undersöka och kartlägga utvecklingsmönstret hos plattfisk och torsk i Östersjön, över en hundraårsperiod. En längre tidsserie för t.ex. tillväxt och storleksstrukturer kan ge en tydligare bild över fiskarnas utveckling och vad som orsakar förändringarna. 

Läs mer om projektet här.

Projektet leds av forskare Henrik Svedäng, Östersjöcentrum, Stockholms universitet / Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet, och pågår fram till december 2018.