Skolmaterial - filmer med tillhörande studiematerial i pdf

Östersjöfrågan angår 90 miljoner människor – så många bor runt havet. För att skapa medvetenhet och ett brett engagemang kring både hoten och möjligheterna havet står inför har BalticSea2020 stöttat ett medieprojekt under ledning av journalisten Folke Rydén och fotografen och filmaren Mattias Klum - The Baltic Sea Media Project. Inom projektet har de producerat fem dokumentärer och två naturfilmer. För att fler ska lära sig om vårt gemensamma hav tillhandahåller projektet studiematerial kopplat till filmerna för lärare och elever. Nedan presenterars de filmer och studiematerial som tagits fram.

 

Film 1: Alla torskar – vad vi bör veta om fiske (2009)
bsmap_fish2
Ingen vill att torsken i Östersjön ska dö ut. Varken fiskarna eller forskarna, medborgarna eller beslutsfattarna. Ändå är det just vad som sker. Alla torskar är en skakande dokumentär som under två år granskar ett systematiskt och medvetet utrotande av Östersjöns mest värdefulla art. När den sista torsken är död finns bara förlorare.

Se filmen Alla torskar här.

Studiematerialet innehåller bland annat instuderingsfrågor, diskussionsfrågor, korsord samt en ordjakt. Ämnen är t.ex. politik i EU, hushållning av naturresurser, Östersjöns fauna och geografi. Materialet vänder sig till elever från 12 år och uppåt.

Ladda ner utbildningsmaterialet här:

Lärarhandledning (Alla torskar)

Elevexemplar (Alla torskar)


Film 2: Vårt Grisiga Hav - vad vi bör veta om övergödning (2011)bsmap2

Östersjön står inför en osäker framtid. Farorna är många men alla förstärks av något så enkelt som hur vi producerar vår mat runt havet. Mängder med gris-, kyckling- och kogårdar förser åkrarna runt innanhavet med gödsel, för mycket gödsel. Filmen Vårt Grisiga Hav dokumenterar hur vi genom en allt mer intensiv och industrialiserad köttproduktion driver Östersjön till det kvävda, bottendöda hav vi har idag.

Se filmen Vårt Grisiga Hav här.

Studiematerialet innehåller bland annat instuderingsfrågor, diskussionsfrågor, räkneuppgifter, interaktiva uppgifter kopplade till nätet samt till filmen Vårt Grisiga Hav. Ämnen är t.ex. politik (nationell och i EU), ekosystem, miljö och geografi. Materialet vänder sig till elever från 12 år och uppåt.

Ladda ner utbildningsmaterialet här:

Lärarhandledning (Vårt Grisiga Hav)

Elevexemplar (Vårt Grisiga Hav)


Film 3: Den Andra Vågen - vad vi bör veta om miljögifter (2013)

TheSecondWaveNågonting har hänt i och runt Östersjön. Flera djurarter mår dåligt eller har minskat i antal. Välfärdssjukdomar som cancer och infertilitet har ökat. Forskarna larmar om en ny våg av miljögifter. Foster och spädbarn är allra mest utsatta. Skärgårdsbon Cecilia vill veta vilka miljögifter hennes nyfödde Alfred fått i sig. För första gången får forskarna möjlighet att analysera spädbarnsblod. Resultatet överraskar och oroar. Filmen Den andra vågen är den tredje dokumentären i stiftelsens tioåriga medieprojekt The Baltic Sea Media Project och undersöker miljögifter som hittats i och runt Östersjön, i naturen och i människokroppar.

Se hela filmen Den Andra Vågen här.

Studiematerialet är uppdelat i tre olika avsnitt; uppgifter för förberedelser av filmen, uppgifter som man kan ha fokus på under tiden man ser filmen och i sista delen uppgifter som görs för att bearbeta innehållet i Den Andra Vågen. Studiematerialet riktar sig från cirka 12 år och uppåt.

Ladda ner utbildningsmaterial här:

Lärarhandledning (Den Andra Vågen)

Elevexemplar (Den Andra Vågen)

 

Film 4: Hotet på Havet - vad vi bör veta om sjöfarten (2015)

fartyg 3Runt Östersjön lever 90 miljoner människor i 9 olika länder. På Östersjön färdas varje dag tusentals fartyg. De förser oss med livsnödvändiga varor som vi har vant oss att ta för givet. Sjöfarten påverkar miljön och människorna i en utsträckning som inte är allmänt känd. Fraktfartygen står på tomgång i hamnarna, svart rök bolmar upp från skorstenen. Förväntansfulla kryssningsgäster lever lyxliv med massor av mat på skepp som ”fraktar” en hel liten stad. Deras avfall hamnar inte alltid i tömningsanläggningar vid hamnarna.

Se hela filmen Hotet på Havet här.

Studiematerialet är uppdelat i tre olika avsnitt; uppgifter för förberedelser av filmen, uppgifter som man kan ha fokus på under tiden man ser filmen och i sista delen uppgifter som görs för att bearbeta innehållet i Hotet på Havet. Studiematerialet riktar sig från cirka 12 år och uppåt.

Ladda ner utbildningsmaterial här:

Lärarhandledning (Hotet på Havet)

Elevexemplar (Hotet på Havet)

 

ostersjon hothoppFilm 5: Östersjön - Hot och hopp (2019)

I tio år har Folke Rydén följt och dokumenterat utvecklingen i Östersjön, inom olika områden. Nu är den femte och sista dokumentärfilm om Östersjön, inom projektet Baltic Sea Media Project, här! I Östersjön - Hot och hopp, återbesöker Folke fisket, övergödningen och miljögifter. Vi får träffa huvudpersonerna från tidigare dokumentärfilmer och besöka samma miljöer och platser för att se vad som hänt sedan sist. 

Se hela filmen Östersjön - Hot och hopp här.

 

Studiematerial kopplat till läroplanen
Våren 2014 uppdaterades materialen så att de bättre knyter an till det centrala innehållet för olika ämnen enligt Lgr 11. Uppdateringen gör det lättare för läraren att bedöma vilka avsnitt i materialen som kan vara relevanta med tanke på läroplanen och var man befinner sig i kursplanen.

2016 kortades filmerna ned för att bättre passa lektionstiden, även studiematerialen uppdaterades. 

För mer information om projektet Baltic Sea Media Project, klicka här. Besök även projektets hemsida för mer information: www.ourbalticsea.com. Där finns filmerna också på engelska.