overgodning

Övergödning

Till följd av övergödning drabbas Östersjön idag av kraftiga algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp av näringsämnen, främst fosfor och kväve, som kommer från bland annat jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp och transporter. Stiftelsens projekt spänner från demonstrationsprojekt inom jordbruk och djurhållning, projekt för en friskare kustzon till forskning om åtgärder för att fånga eller binda näringsämnen. 

Klicka här för mer information om projekten inom programområdet Övergödning.