overgodning

Övergödning

Till följd av övergödning drabbas Östersjön idag av kraftiga algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp av näringsämnen, främst fosfor och kväve, som kommer från bland annat jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp och transporter. Stiftelsens projekt spänner från demonstrationsprojekt inom jordbruk och djurhållning, projekt för en friskare kustzon till forskning om åtgärder för att fånga eller binda näringsämnen. Läs om projekten här nedan. 

För avslutade projekt, klicka här.  

Att se det lilla är att förstå det hela - Mikroorganismens roll i Östersjön
Projektet undersöker vilka mikroorganismer som finns i Östersjön samt hur dessa påverkas av yttre förändringar och hur de i sin tur påverkar livet i och runt havet.