Sök pressmeddelanden

2013-01-24

Den prisbelönade filmen ”Spöken i Östersjön” får en uppföljare

Spöknät är ett globalt problem som förekommer i alla hav, sjöar och vattendrag där det fiskas. Det handlar om borttappade fiskeriredskap som fortsätter att fiska i årtionden, vilket påverkar fiskbestånden och som är ett djurplågeri och ett oförlåtligt slöseri med våra gemensamma naturresurser. Under 2010/2011 producerades den första dokumentärfilmen ”Spöken i Östersjön” av Joakim Odelberg, med finansiering av BalticSea2020, för att uppmärksamma problemet med de borttappade fiskeredskapen – så kallade spöknät. Inspelningen gjordes i havsområden runt Sverige, Polen och Litauen, med material hämtat från både ovan och under ytan. Nu får filmen en uppföljare.

2012-12-06

BalticSea2020 har blivit medlem i BS RAC

BalticSea2020 har blivit medlem i Baltic Sea Regional Advisory Council (BS RAC), General Assembly. Huvudsyftet med BS RAC är att ge råd till Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i frågor som rör förvaltningen av fisket i Östersjön. Till BS RAC remitterar EU förslag till nya lagar, för att höra medlemmarnas syn på dem. BS RAC:s medlemmar är fiskeorganisationer och andra intressenter, där BalticSea2020 ingår. För mer information om BS RAC, se här.

2012-12-05

Pris för innovativ gödselspridningsteknik - SyreN

Ett pris från EU-projektet ”Baltic Manure” har delats ut till en nyskapande gödselspridningsteknik vid namn SyreN. Tekniken är bra för både miljön och jordbruket. När gödslet sprids förvandlar SyreN den ammoniak som finns i gödslet, genom att tillföra svalsyra. Därigenom minskas utsläppen av ammoniakkväve till luften, vilket minskar mängden kväve som genom luften faller ner i havet. Samtidigt gör SyreN att andelen växtillgängligt kväve ökar i gödslet, vilket är bra för växproduktionen och jordbrukets lönsamhet.

2012-12-03

God odlingsteknik för bra vattenkvalitet

Greppa Näringen och Markus Hoffman skrev den 30 november 2012 om tyska forskare som har räknat ut hur mycket kväve och fosforflödet i ett nordtyskt vattendrag kan minska, om lantbrukarna börjar använda den bästa möjliga odlingstekniken ("best management practice" (BMP)). Fyra åtgärder beräknades, bland annat en åtgärdsplan för växtnäring. Beräkningarna visar på gott resultat och når nästan Vattendirektivets mål. Vattendraget som har studerats heter Kielstau (ligger i norra Tyskland) och påminner en del om vattendragen i Skåne. Läs vidare i artikeln "Vad ger god jordbrukarsed för vattenkvalitet?" på Greppa Näringen. För mer information om BalticSea2020s arbete för att minska gödslets påverkan på Östersjön - se stiftelsens tioåriga program "Intensive Pig Production Program" (IPPP), inom programområdet Övergödning.

2012-11-09

Rich European Fishermen – för en hållbar fiskenäring i Europa

BalticSea2020 har hjälpt till att starta ytterligare en facebooksida; Rich European Fishermen. Syftet med sidan är att visa hur EU:s skattebetalares pengar används i form av fiskesubventioner och vad det är för fiskebåtar som dessa pengar går till. På sidan publiceras varje dag information om fartyg som fiskar i vatten utanför den Europeiska unionen, inom ramen för så kallade ”partnerskapsavtal”, och hur mycket skattepengar de har fått för att bygga om och modernisera sina båtar.

2012-11-07

Nybörjarguide till den gemensamma fiskeripolitiken (CFP)

Fish For the Future (FFF) har tagit fram en broschyr som på fem minuter förklarar hur den gemensamma fiskeripolitiken fungerar. Just nu pågår viktiga diskussioner om fisket i Europaparlamentet, men åsikterna mellan ledamöter i Europaparlamentet, de nationella delegationerna och de politiska grupperna är splittrade.

2012-10-31

Nytt i Levande kust-projektet

Som en del i Levande kust-projektet startar ”Strandäng för gäddyngelproduktion” under ledning av Sportfiskarna. Syftet är att återskapa en strandäng (våtmark) som kommer att fungera som ett lek- och uppväxtområde för gädda. På så sätt ökar möjligheterna för god gäddproduktion. Projektet utförs i Lugnet på Ingarö i Värmdö kommun och strandängen omfattar cirka nio hektar stort område. Läs mer om projektet här.

2012-10-19

Högre inkomst för fiskare om EU röstar för ett hållbart fiskbestånd

Ett välskött och hållbart fiske kan resultera i minskade utkast och högre inkomst för fiskare och fiskindustrin. Det säger WWF i ett pressmeddelande som publicerades den här veckan. Pressmeddelandet grundar sig på WWF:s senaste undersökning, Socio-Economics Benefits of a Bold EU Fisheries Reform. Undersökningen genomfördes av Framian BV och är den första som ur ett EU-perspektiv undersökt fiskesektorns potentiella sociala och ekonomiska vinster och som visar på argument för en förbättrad reform av Europas fisken.

2012-10-10

Ny delstudie undersöker vad BalticSea2020s projekt Levande kust innebär för samhället

BalticSea2020 har startat en ny delstudie inom programområdet Levande kust. Studien vid namn ”Åtgärder för levande kust – vilka är nyttorna för samhället?”, undersöker vilka samhällsnyttor och konsekvenser projektet Levande kust har för människor, aktörer och samhället i stort. Studien leds av docent Tore Söderqvist vid Enveco Miljöekonomi AB.

2012-10-09

BalticSea2020s projektledare Emil Rydin pratar om projektet Levande kust i Radio Haninge Direkt

Onsdag den 10 oktober kl. 14.00 kommer Emil Rydin, projektledare Levande kust, medverka i radioprogrammet Östersjöblues, som direktsänds i Radio Haninge Direkt (98,5 MHz). Emil kommer bland annat att prata om Levande kusts arbete i Björnöfjärden på Ingarö. Dessutom kommer han att dela med sig av sitt bästa fiskrecept.

2012-09-25

BaltiSea2020s Lotta Samuelson pratar om Östersjön i Radio Haninge Direkt

Lyssna på BalicSea2020s projektledare Lotta Samuelson i Radio Haninge Direkt, 98,5 MHz, imorgon tisdag den 26 september kl. 14.15. Lotta kommer bland annat prata om Östersjöns tillstånd förr och nu, och vad stiftelsen gör för att minska övergödningen i vårt innanhav. Radioprogrammet direktsänds mellan kl. 14.00 - 16.00.

2012-08-30

BalticSea2020 har startat första åtgärden i projektet Levande kust, för att minska effekten av övergödning i Björnöfjärden

Med projektet Levande kust vill BalticSea2020 kunna visa att det är möjligt att restaurera utsatta viksystem så att de återfår klart vatten, ett naturligt fisksamhälle och syrerika bottnar. I Björnöfjärdens viksystem på Ingarö i Värmdö kommun kommer projektet genomföra olika åtgärder för att lösa problem orsakade av övergödning. Nu har projektet startat den första åtgärden i viken; fosforfällning för att binda fosfor i bottensedimenten.

2012-08-24

BalticSea2020 finansierar två nya projekt med syfte att minska övergödningen i Östersjöns kustvikar

För att hitta alternativ till att minska övergödningen i kustvikar startar BalticSea2020 två projekt. På Stockholms universitet genomförs projektet ”Permanent bindning av fosfor i Östersjöns bottensediment”, under ledning av docent Sven Blomqvist. På Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) genomförs projektet ”Reaktiva sorbent för fastläggning av fosfor i Östersjöns bottnar”, under ledning av professor Gunno Renman.

2012-07-03

BalticSea2020 och Världsnaturfonden samlar återigen spöknät i Östersjön

Den 2 juli startade fem fiskekuttrar (fem polska och en litauisk) att söka efter och samla in så kallade spöknät från Östersjön. Spöknät är fiskenät som fiskare har förlorat eller övergett och som nu driver runt och dödar fisk och hotar det marina ekosystemet. WWF i Polen tillsammans med Lithuanian Fund for Nature och BalticSea2020 leder insatsen som finansieras av stiftelsen BalticSea2020.

2012-05-29

Projektet Levande kust är invigt!

Måndagen den 28 maj 2012 invigde miljöminister Lena Ek stiftelsens projekt Levande kust på Moderna museet i Stockholm. Omkring 90 personer samlades för att ta del av evenemanget och lyssna till stiftelsens grundare, Björn Carlson, projektledare Linda Kumblad och Emil Rydin, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö, Lars-Erik Alversjö och miljöminister Lena Ek.

2012-05-25

Invigning av projektet Levande kust på Moderna museet: information och material

På måndag den 28 maj 2012 inviger miljöminister Lena Ek projektet Levande kust på Moderna museet i Stockholm. Här hittar du information och material om evenemanget och projektet.

2012-05-08

Musselodling mot övergödning i Östersjön – en miljöåtgärd som kräver vidare utveckling

I september 2009 startade projektet ”Miljömusslor”, under ledning av Odd Lindahl vid Kungliga Vetenskapsakademien och med finansiering av BalticSea2020. Syftet med projektet var att utveckla musselodling till en kostnadseffektiv miljöåtgärd för att förbättra vattenkvalitén vid kusten i Östersjön. Men resultaten visar att musselodling i Östersjön är förenat med höga kostnader och tekniska svårigheter som ännu inte är lösta.

2012-05-02

BalticSea2020 stöttar kampanj för marina avfalls- och miljöfrågor

För att öka intresset för marina avfalls- och miljöfrågor startar The Baltic Sea Waste Campaign (BSWC), med stöd från BalticSea2020 och Nordiska Ministerrådet. Håll Sverige Rent är med och projektleder och marknadsför kampanjen. Folke Rydén Production, FRP, producerar film- och multimedia material. Tillsammans kommer de att leda en turné – en roadshow – till tio orter runt Östersjön med syfte att informera och engagera politiker, medier och allmänhet om det akuta läget i vårt innanhav.

2012-03-28

BalticSea2020 anslår nya medel för ett fortsatt och utökat arbete med att rensa spöknät i Östersjön

Efter ett lyckat resultat av projektet "Spöknät i Östersjön" tar nu BalticSea2020 nästa steg och anslår utökade medel för ett projekt i större skala. Under ledning av WWF i Polen tillsammans med Litauiska Naturskyddsföreningen kommer projektet ”Rensa Spöknät i Östersjön” att pågå under perioden april 2012 fram till mars 2013.

2012-03-15

Röster från Östersjön ger sin syn på den framtida fiskeripolitiken

Klicka här och se våra intervjuer med personer från flera Östersjöländer och ta del av deras åsikter kring fiskefrågan.

BalticSea2020 har intervjuat personer från det kommersiella Östersjöfisket för att höra deras syn på EU:s fiskeriförvaltning med anledning av den pågående omförhandling av en ny gemensam fiskerilag (CFP).