Sök pressmeddelanden

Med projektet Levande kust vill BalticSea2020 kunna visa att det är möjligt att restaurera utsatta viksystem så att de återfår klart vatten, ett naturligt fisksamhälle och syrerika bottnar. I Björnöfjärdens viksystem på Ingarö i Värmdö kommun kommer projektet genomföra olika åtgärder för att lösa problem orsakade av övergödning. Nu har projektet startat den första åtgärden i viken; fosforfällning för att binda fosfor i bottensedimenten.

År 2011 startade BalticSea2020 projektet Levande kust, med målet att genomföra åtgärder för att motverka övergödning och dess effekter i Östersjöns kustvikar. Att klara visionen om god ekologisk status är en utmaning. Både nutida belastning och den historiska skulden av näringsämnen är stor. För att lyckas krävs konkreta och kraftfulla åtgärder, både på land och i vattnet.

Efter noggranna undersökningar har det visat sig att Björnöfjärden och Säbyviken på Ingarö i Värmdö kommun är i behov av restaurering.

-    Viksystemet kan ses som ett ”Östersjön i miniatyr” då det är höga halter av näringsämnen och stor utbredning av syrefria bottnar, vilket är tydliga övergödningssymptom. Med det här projektet vill vi visa att det går att förbättra den ekologiska statusen i kustvikar, och minska övergödningen, säger Linda Kumblad, projektledare Levande kust, BalticSea2020.

För att minska övergödningen behöver, förutom minskade utsläpp till viken, överflödig fosfor bindas fast i botten. I augusti inleddes aluminiumbehandling av fjärdens botten; en åtgärd där en aluminiumlösning blandas ner i bottensedimenten för att förstärka den naturliga fosforbindningen, så att botten kan binda mer fosfor. Aluminiumlösningen som används är samma ämne som används vid dricksvattenrening i våra större vattenverk. Metoden är effektiv och behandlingen har använts för att fastlägga fosfor i sjöar under drygt 40 år i Sverige, såväl som USA och i Europa. Åtgärden utförs av Vattenresurs AB.

-    Att binda fosfor i vikens bottensediment är den första åtgärden som genomförs i projektet, men för att klara av att förbättra den ekologiska statusen i viken krävs det både åtgärder på land och i vattnet. Andra åtgärder som är planerade är bland annat att bidra till att minska tillförseln av näringsämnen från enskilda avlopp och diken, samt att återställa ett naturligt fisksamhälle, säger Emil Rydin, projektledare Levande kust, BalticSea2020.

Övergödning beror på utsläpp av näringsämnen (fosfor och kväve) som bidrar till algblomningar som i sin tur bidrar till döda bottnar när de bryts ner. De minskade rovfiskbestånden förstärker dessa effekter. En minskning av fosfor i bottenvattnet ger minskad tillväxt av alger, vilket så småningom bidrar till en bättre syresituation i bottenvattnet och att bottendjur och fisk återigen kommer att trivas i viken.

-    Vi förväntar oss att de första åtgärdseffekterna kan ses i viken redan om ett år. Sen kommer viken att successivt att bli bättre. Om fyra till fem år bedömer vi att viken kommer att återfå en god ekologisk status, säger Linda Kumblad.

Projektet Levande kust på regionala nyheterna Sveriges Television

Se ABC-nyheternas (Sveriges Television) nyhetsinslag om Levande kust-projektet och vårt arbete ute vid Björnöfjärden på Ingarö. Inslaget sändas onsdag den 30 augusti 2012 på SVT1, men finns även tillgänglig på SVT:s hemsida. Klicka här.

För mer information om aluminiumbehandling, besök Vattenresurs hemsida – www.vattenresurs.se. Du hittar även mer information om åtgärden på vår hemsida – klicka här.