Sök pressmeddelanden

Den 2 juli startade fem fiskekuttrar (fem polska och en litauisk) att söka efter och samla in så kallade spöknät från Östersjön. Spöknät är fiskenät som fiskare har förlorat eller övergett och som nu driver runt och dödar fisk och hotar det marina ekosystemet. WWF i Polen tillsammans med Lithuanian Fund for Nature och BalticSea2020 leder insatsen som finansieras av stiftelsen BalticSea2020.

Förlorade eller kasserade nät fortsätter att driva runt och fånga fisk helt utan urskiljning. Enligt forskningsrön kan förlorade nät utöva ett fisketryck på mer än 20 procent av den normala nätkapaciteten efter tre månader, och på upp till sex procent efter 27 månader. Eftersom näten bryts ned mycket långsamt fortsätter de att fånga och döda liv i havet ända tills de rensas bort. Både fiskar, fåglar och marina däggdjur mister livet i spöknäten.

Enligt en uppskattning från ett pilotprojekt som genomfördes 2011 av polska WWF med stöd från BalticSea2020 förloras eller överges ungefär 10 000 nät i Östersjön varje år. Dessutom finns ca 450 ton fisknät intrasslade i fartygsvrak i den polska ekonomiska zonen.

Allmänheten ser inte spöknäten, men antalet nät i Östersjön och deras inverkan på de levande marina resurserna gör dem till ett stort miljöproblem, säger Piotr Prędki på WWF i Polen. – Förra året rensade vi bort sex ton förlorade nät, och det finns fortfarande mycket att göra … Därför kommer WWF i Polen att för andra året i rad genomföra aktioner för att rensa bort spöknät med hjälp från fiskare och dykare.

I Polen kommer fyra fiskefartyg att tillbringa 40 dagar till sjöss och rensa bort minst 12 ton spöknät. Dessutom kommer fyra ton förlorade nät att tas bort från fartygsvrak i den polska ekonomiska zonen. Bortrensningen av nät från vraken är tänkt att både minska spöknätens påverkan på den marina miljön och göra det säkrare för dykare.

Det är inte bara i polska vatten som spöknäten är ett problem. De finns i alla fiskeområden. Därför kommer insatsen för att rensa bort spöknät i år att utökas till litauiska vatten.

Inom ett samarbete med Lithuanian Fund for Nature kommer en kutter att rensa bort nät i litauiska vatten under 20 dagar, tillägger Piotr Prędki. – Dessutom kommer spöknät att tas bort från vrak. Vi planerar att samla in sex ton nät från litauiska vatten.

En interaktiv databas kommer också att skapas inom projektet för att fiskare ska kunna rapportera när de förlorar fiskeutrustning. Databasen kan användas som underlag för en interaktiv karta med ”krokar”, dvs. platser där nät trasslar in sig.

Databasen är första steget mot att begränsa fenomenet med spöknät, säger Conrad Stralka från BalticSea2020, som finansierar projektet. – I nästa steg ska även myndigheterna i de baltiska länderna delta i insatserna, med målet att ta fram en strategi för att bekämpa spöknätens miljöeffekter i Östersjön.