Sök pressmeddelanden

Efter ett lyckat resultat av projektet "Spöknät i Östersjön" tar nu BalticSea2020 nästa steg och anslår utökade medel för ett projekt i större skala. Under ledning av WWF i Polen tillsammans med Litauiska Naturskyddsföreningen kommer projektet ”Rensa Spöknät i Östersjön” att pågå under perioden april 2012 fram till mars 2013.

spoknatFörlorade fiskenät är ett bortglömt problem. De tappade näten fortsätter att fånga fiskar, fåglar och marina däggdjur under många år vilket leder till ett onödigt lidande för djuren, samtidigt som det förorenar Östersjön.  
I Pilotprojektet (Spöknät i Östersjön) som genomfördes under 2011 uppskattades att upp till 10 000 nät förloras per år, bara i Östersjön. Dessutom uppskattades att närmare 450 ton spöknät finns intrasslade på 3 000 skeppsvrak, bara utmed de polska territorialvattnen. Dessa nät utgör ett betydande hot för fisk och havsdäggdjur, men också för sportdykare.

Målsättningen med projektet "Rensa spöknät i Östersjön" är att under 60 dagar till havs hämta upp 25 ton spöknät från Polska och Litauiska territorialvatten samt rensa totalt fyra skeppsvrak. Vidare skall projektet löpande bedriva en upplysningskampanj riktad mot allmänhet, skolor, fiskare och lokala politiker.

För att förhindra att fiskeredskap förloras och mildra effekterna av spöknäten, kommer även en databas skapas för att ge yrkesfiskare
möjlighet att rapportera alla fall av förlorade fiskeredskap.
Databasen kommer att bidra till att skapa en interaktiv karta som visar
var fiskenäten förlorats eller ligger intrasslade.

”Det här projektet kommer inte bara resultera i en omedelbar förbättring av
Östersjöns marina ekosystem, utan förhoppningsvis även påverka politiker
och fiskare att fortsätta arbeta för bättre regler och rutiner som minskar
spöknätens skadliga inverkan på Östersjöns ekosystem” säger Conrad Stralka,
verksamhetschef på BalticSea2020.

Projektet “Rensa spöknät i Östersjön” kommer att avslutas med ett
seminarium i mars 2013, där de viktigaste slutsatserna och resultaten
av projektet presenteras.

För mer information, vänligen kontakta:

Piotr Prędki, projektledare
WWF Poland
+ 48 608633319
ppredki@wwf.pl

Ida Mårtensson, kommunikatör och pressansvarig
BalticSea2020
+46 86739764
ida.martensson@balticsea2020.org

För mer information om WWF i Polen och deras verksamhet, gå in på http://www.wwfpl.panda.org/