Sök pressmeddelanden

2018-05-23

Östersjötorsken får rött ljus av WWF

Idag släppte Världsnaturfonden (WWF) sin årliga Fiskguide som rådger konsumenter som vill göra medvetna val vid köp av fisk och skaldjur. I årets Fiskguide går trålad torsk från östra Östersjön från gult till rött ljus.

2018-05-16

Pressmeddelande: Ny rapport om hur övergödda havsvikar kan återställas

I sju år har projektet ”Levande kust” i Björnöfjärden pågått. Målsättningen var att undersöka om det går att få tillbaka bra vattenkvalitet och god ekologisk status. Nu är resultaten klara: övergödningen har minskat, mängden växtplankton har halverats och siktdjupet ökat. Bottenvegetationen breder ut sig och syresituationen i bottenvattnet har förbättrats. Fisk och bottendjur börjar återvända till de djupare delarna av viken.

2018-05-14

BalticSea2020: Bottentrålförbud gynnar samhällsekonomin

Småskaligt yrkesfiske och fritidsfiske skapar större värden tillsammans.

2018-05-07

Fiskebrief 5: Historiskt låga fångster av torsk i Östersjön

Fiskebriefen är ett kortare dokument som belyser en enskild fråga kopplad till Östersjöfisket. Den femte briefen handlar om historiska fångster av torsk i Östersjön.

2018-05-02

Intervju med Folke Rydén om mediaprojektet och sista filmen

2007 startade BalticSea2020 det tio år långa projektet Baltic Sea Media Project. Projektet kommer resultera i sju filmer - fem dokumentärfilmer av journalisten och dokumentärfilmaren Folke Rydén och två naturfilmer av naturfilmaren och naturfotografen Mattias Klum. Folke har hittills släppt fyra av dokumentärfilmerna och filmar just nu den sista: ”Baltic Sea: Closure”. 

2018-04-27

Pressmeddelande: 50 000 underskrifter mot bottentrålning efter torsk

På några veckor har kampanjen Rädda Östersjötorsken samlat in 50 000 underskrifter som uppmanar svenska politiker att verka för ett förbud mot bottentrålning efter torsk i Östersjön.

2018-04-24

Levande kust och Svealandskusten

Förra veckan besökte Emil Rydin och Linda Kumblad Svealands kustvattenvårdsförbunds årsmöte. Här presenterade de det storskaliga restaureringsprojektet Levande kust som genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård.

2018-04-12

Fiskebrief 4: Torskens roll i ekosystemet

Fiskebriefen är ett kortare dokument som belyser en enskild fråga kopplad till Östersjöfisket. Den fjärde briefen handlar om östersjötorskens roll i ekosystemet.

2018-04-03

Moderaterna skriver debattartikel om torskens situation i Östersjön

I lördags (31/3) publicerades en debattartikel undertecknad av Sofia Arkelsten (M), Isabella Hökmark (M) och Niklas Wykman (M) i Svenska Dagbladet.

2018-03-26

BalticSea2020 skriver ledaren i ”Rädda Östersjön”

Idag kom tidningen ”Rädda Östersjön” ut som bilaga i Svenska Dagbladet. Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020, har skrivit ledaren Östersjön, en framgångssaga?

2018-03-20

Fiskebrief 3: Östersjötorsken – en unik och isolerad art

Fiskebriefen är ett kortare dokument som belyser en enskild fråga kopplad till Östersjöfisket. Den tredje briefen handlar om östersjötorskens unika genetik och isolering.

2018-03-15

SMHI rapporterar om fortsatt allvarlig syrebrist i Östersjön

Under hösten 2017 genomförde SMHI syrgaskartering i Östersjön. Resultaten för 2016 och de preliminära resultaten för 2017 visar att de dåliga syreförhållandena fortsätter. 

2018-03-06

Till deltagarna på dagens Helcom-möte: Glöm inte torsken!

Idag träffas Östersjöländernas ansvariga ministrar och EU-kommissionärer i Bryssel för att diskutera Östersjöns situation och framtid. Mötet ingår i Helcoms verksamhet. 2007 antogs Baltic Sea Action Plan, en gemensam plan för att återställa god ekologisk status i innanhavet till år 2021. Dagens möte kommer även handla om hur planen för Östersjöns miljö uppfylls.

2018-03-01

Levande kust i Ålands radio och Nya Åland

I tisdags medverkade Linda Kumblad och Emil Rydin, båda docenter och projektledare för Levande kust, på Kustdagen 2018 som hölls på Åland. I samband med seminariet medverkade de i ett inslag i Ålands radio där de berättar om åtgärderna som genomförts och vad det resulterat i. Hemligheten till att fjärden numera har god vattenkvalité ligger i att ta ett helhetsgrepp om orsakerna till övergödningen, säger Emil och Linda. Du kan även läsa om projektet i Nya Åland.

2018-02-28

Fiskebrief 2: Utkast fortsätter trots förbud

Fiskebriefen är ett kortare dokument som belyser en enskild fråga kopplad till Östersjöfisket. Den andra briefen handlar om utkast av torsk.

2018-02-27

Vad har hänt på stiftelsen 2017 och vad händer under 2018?

Tiden går fort när man har kul heter det, och det stämmer här på stiftelsen! 2017 är över, ett spännande år som till stor del fokuserat på östersjötorskens utsatta situation.

2018-02-21

Brev till Danmarks fiskeriminister

Nyligen rapporterar Danmarks radio, med stöd av en rapport beställd från DTU Aqua, att det danska yrkesfisket under 2016 slängt 10% av den fångade torsken överbord, det vill säga 1300 ton. I ett brev till Danmarks fiskeriminister Karen Ellemann kräver flera NGO:s, bland annat BalticSea2020, att ministern sätter stopp för det illegala utkastet av torsk i Östersjön.

2018-02-20

Ny dansk studie bekräftar Our Fish-rapport: det pågår omfattande utkast av småtorskar

Igår publicerade Danmarks radio (DR) ett reportage om det danska utkastet av torsk, baserat på en inventering gjord av forskare vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU Aqua). Den illegala dumpningen av fisk överbord, så kallat utkast, är omfattande. Danska yrkesfiskare rapporterar utkast till den danska fiskerimyndigheten. 2016 rapporterades sammanlagt 14 ton utkast av torsk. Enligt rapporten från DTU Aqua var utkastet istället 1300 ton torsk.

2018-02-19

Debattinlägg i Sydsvenskan: ”Östersjötorsken är en förlorad ekonomisk resurs. Ingen kan tjäna pengar på den. Låt den inte också gå förlorad som art.”

Trots att det är förbjudet kastas miljontals torskar överbord varje år. Det skriver Conrad Stralka, verksamhetschef vid stiftelsen BalticSea2020.

2018-02-08

Fiskebrief 1: Hur stor är fiskenäringen?

Fiskebriefen är ett kortare dokument som belyser en enskild fråga kopplad till Östersjöfisket. Den första briefen handlar om hur stor fiskenäringen egentligen är i relation till andra marina näringar.