Sök pressmeddelanden

2016-06-08

Minskad övergödning längst Östersjöns kuster

Bottendöden på de stora djupen i Östersjön ökar men samtidigt minskar problemen med övergödning i kustnära områden. 

2016-05-27

Projektet ”Levande kust” presenteras i en naturutställning!

Projektet Levande kust startades år 2010 och genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Fjärden kan liknas vid ett ”Östersjön i miniatyr”, den är kraftigt övergödd, har ett litet vattenutbyte och lider av en stor utbredning av syrefria bottnar. Den näring, fosfor och kväve, som når Björnöfjärden och bidrar till övergödning kommer främst från mänskliga aktiviteter som pågår i området. 

2016-05-26

Projektet "Mikroorganismernas roll i Östersjön" i Forskning & Framsteg

2011 startade professor Birgitta Bergman och doktor Craig Venter projektet ”Att se det lilla är att förstå det hela - Mikroorganismens roll i Östersjön”. Forskarna har undersökt vilka mikroorganismer som finns i Östersjön, hur dessa påverkas av yttre förändringar och hur de i sin tur påverkar livet i och runt havet. 

2016-05-26

Intervju med BalticSea2020:s grundare Björn Carlson i tidningen Hav & Vatten

I senaste numret av Hav & Vatten kan du läsa om varför Björn Carlson startade stiftelsen och vad som hänt sedan dess. 

2016-05-23

Professor Fredrik Wulff, styrelseledamot i BalticSea2020, har gått bort

Under sju år har vi på BalticSea2020 haft den stora förmånen att ha Fredrik Wulff som ledamot i styrelsen. Genom sin djupa kunskap om Östersjön, skarpa analys och värdefulla synpunkter har Fredrik varit ovärderlig för stiftelsens arbete. Med stor saknad vill vi på stiftelsen tacka honom för tiden tillsammans.

 

2016-05-20

Ny forskning: olika mängden rörligt fosfor i djupbottnarna i Egentliga Östersjön och Bottenhavet

IVL Svenska Miljöinstitutet har publicerat en artikel i tidskriften Vatten där forskarna har undersökt mängden fosfor i tio sedimentkärnor ifrån Bottenhavet och Egentliga Östersjön.

2016-05-18

Gäddorna vandrar upp i gäddvåtmarken!

En fjärdedel av Sveriges våtmarker har försvunnit genom dikning, uppodling eller sjösänkning. Våtmarker är viktiga lek- och uppväxtområden för bland annat gäddor, de erbjuder skydd och mat för små gäddyngel.

2016-04-22

Förbud mot utsläpp av toalettavfall

Idag meddelade HELCOM att IMO (The International Maritime Organization) beslutat att förbjuda utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön! Sedan våren 2015 är det förbjudet för fritidsbåtar att tömma toalettavfall i havet och nu kommer även de reglerna att gälla passagerarfartyg i Östersjön.

2016-04-13

Grattis Folke Rydén till Östersjöfondens pris 2016!

Folke belönas för sina dokumentärfilmer som skildrar hoten mot Östersjön. Folke har producerat fyra filmer med stöd av BalticSea2020: Alla torskar, Vårt grisiga hav, Den andra vågen och Hotet på havet.

Filmerna har inte bara spridit en fördjupad bild av Östersjöns problematik utan även påverkat beslutsfattare att vidta åtgärder.

2016-03-22

Ledare i ”Rädda Östersjön”

Linda och Emil på BalticSea2020 har skrivit ledaren i Svd:s bilaga ”Rädda Östersjön” som kom ut idag. Ämnet? ”Gamla synder”- det vill säga utsläpp av fosfor som lagrats i bottensedimentet i sjöar och kustområden under årtionden.

2016-02-29

Ledare i "Framtidens Östersjöregion"

Idag kom European Media Partners tidning ”Framtidens Östersjöregion” ut som bilaga i Svenska Dagbladet. BalticSea2020 har skrivit ledaren "Bra enskilda avlopp minskar övergödningen!". Vad är en "bra" och "dåliga" avloppslösning? Och hur påverkar det Östersjön? 

2016-01-21

Stort internationellt forskningsprojekt ska lösa problemet med åldersbestämning av torsk

Torsken är en viktig art för Östersjön, dels som topp predator i ekosystemet och också som en inkomstkälla för fiskerinäringen. För att kunna förvalta torsken krävs säkra uppskattningar av variationer i beståndens storlek och här är analyser av torskens ålder centrala. Men på senare år har forskarna haft allt större problem med att åldersuppskatta torsken i östra Östersjön, fakta som är viktigt beslutsunderlag när EU kommissionen sätter de årliga fiskekvoterna. Utan tillförlitlig data kan inte fiskekvoterna anses vara långsiktigt hållbara.

2015-09-30

Ny publikation av "Rädda Östersjön"

Förra veckan kom Mediaplanets tidning ”Rädda Östersjön” ut som bilaga i Svenska Dagbladet. BalticSea2020 skrev ledaren med temat ”Latrinet ska bort”. Hur ska latrin hanteras i områden där det finns fastigheter som inte är anslutna till kommunalt vatten? I ledaren beskrivs olika lösningar som syftar till att näringsämnen från latrin inte ska läcka ut i sjöar och hav och bidra till övergödning.

2015-07-02

Skolmaterial till Hotet på Havet

Nu finns skolmaterial till filmen "Hotet på Havet" att ladda ner från vår hemsida. "Hotet på Havet", som handlar om sjöfartens påverkan i Östersjön, är den fjärde dokumentären av Folke Rydén och är en del av stiftelsens tioåriga medieprojekt Baltic Sea Media Project. Skolmaterialet är baserat på "Hotet på Havet" och innehåller olika uppgifer kopplat till filmen.

2015-06-24

HOTET PÅ HAVET - en ny film om sjöfartens påverkan i Östersjön

Premiär i Almedalen den 30 juni.

Sjöfartens miljöpåverkan i Östersjön är inte allmänt känd. Hur har årtionden av smutsiga luftutsläpp drabbat människorna och havet? Varför skiter kryssningspassagerarna i Östersjön, hur kan det tolereras och vem kan sätta stopp? Efter uppmärksammade och prisbelönade filmer om fisket, övergödningen och kemikalierna kommer nu Folke Rydéns fjärde film om Östersjön.

2015-04-22

Om Östersjön i Sveriges Radio P1

Den här veckan sänder Sveriges Radio P1 Vetenskapsradion en rad inslag på temat Östersjön. Ett av dem sändes idag och handlar om ett projekt som med stöd från BalticSea2020 pågick under 2012 och 2013. 

2015-04-01

BalticSea2020 i tidningen "Rädda Östersjön"

BalticSea2020 har återigen skrivit ledaren för Mediaplanets tidning "Rädda Östersjön". Tidningen gavs ut tillsammans med Svenska Dagbladet igår (31 mars) och innehåller artiklar om olika insatser för vårt innanhav. Den här gången har stiftelsen inlett numret med en artikel om jordbruket och behovet av enkla och kostnadseffektiva åtgärder för att minska näringsläckage från gödsel.

2015-03-03

BalticSea2020 finansierar nytt kunskapshus om Östersjön

Akvariet
BalticSea2020 har ingått ett samarbete med Skansen för att finansiera ett unikt kunskapshus om Östersjön. Syftet är att öka allmänhetens kännedom om havet samt erbjuda en plats för skolelever där de kan lära sig mer om Östersjön och den framtid innanhavet står inför.

2015-03-03

100 miljoner till Östersjöns framtid på Skansen!

Skansen och BalticSea2020 startar ett samarbete för att rädda Östersjön och skapa ett friskare hav. Det är en satsning på 100 miljoner kronor med målet är att skapa ett pedagogiskt centrum för både skolklasser och alla som besöker Skansen. Här kommer Skansens gäster att kunna uppleva Östersjöns miljö under ytan i nyproducerade akvarier och upptäcka okända sidor av Östersjön i utställningar och laboratorier. Ambitionen är att öka allmänhetens kännedom om hur alla de 90 miljoner människor i Östersjöregionen också kan förbättra förutsättningar för ett renare innanhav.

2014-12-17

Stiftelsen Thuréus Forskarhem satsar på fortsatt samarbete med BalticSea2020 under 2015

Styrelsen för stiftelsen Thuréus Forskarhem - med ett huvudsakligt ändamål inom vetenskaplig forskning i bl.a. natur och kultur, har beviljat anslag om 1 500 000 kronor till projekt och vetenskaplig forskning som bedrivs inom ramen för BalticSea2020’s projektportfölj.