Sök pressmeddelanden

2021-10-20

Stiftelsen förändrar sitt miljöarbete för Östersjön

Sedan starten har Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) verkat för ett friskare Östersjön. Stiftelsen har finansierat nästan 100 projekt och styrelsen fattat beslut om anslag på cirka 650 miljoner kronor till projekt inom programområdena Övergödning, Fiske och Information. År 2020 påbörjade stiftelsen planenligt att förändra sitt miljöarbete, för att 2021 byta inriktning från en forskningsstiftelse till en pris- och forskningsstiftelse. Det innebär att stiftelsen har inrättat ett årligt pris – Björn Carlsons Östersjöpris, med en summa på initialt 3 miljoner kronor.

2021-07-19

Björn Carlson har avlidit

Det är med stor sorg som vi meddelar att stiftelsens grundare Björn Carlson avled i fredags. Efter en lång och framgångsrik karriär i finansbranschen grundade Björn stiftelsen 2005 med ambitionen att förbättra miljön i Östersjön.

2021-06-28

Stiftelsens 15-åriga miljöarbete

2005 påbörjade Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) sin resa med målet att bidra till en bättre miljö i Östersjön. Under åren har stiftelsen påverkat EU:s fiskeri- och jordbrukslagstiftning, startat nästan 100 projekt för ett friskare hav, producerat en rad vetenskapliga artiklar och varit med och lyft fram viktiga frågor som överfiske och övergödning på den politiska agendan. För att berätta om arbetet har stiftelsen tagit fram "En sammanfattning av 15-års miljöarbete".

2021-03-22

Projektet Levande kust presenteras för Östersjöparlamentariker

I förra veckan presenterade Linda Kumblad och Emil Rydin projektet Levande kust för Baltic Sea Parliamentary Conference - ett nätverk som arbetar för att främja politisk dialog och erfarenhetsutbyte mellan parlamentariker i Östersjöregionen.

2020-12-22

Gäddfabriker ökar bestånden av gädda längs Östersjökusten

Hösten 2017 startade projektet ”Gäddafabriker – spelar det någon roll för Östersjöns kustområden” med finansiering av BalticSea2020. Projektets målsättning var att undersöka om våtmarker har betydelse för bestånden av gädda längs Östersjökusten. Nu har projektet slutrapporterat.

2020-09-17

En vision för Östersjöns fiske

Redan vid starten av BalticSea2020 identifierade vi fisket som en av de viktigaste frågorna för Östersjöns miljö. När vi nu planenligt förändrar vårt eget miljöarbete har vi samlat all den kunskap och erfarenhet vi upparbetat genom åren i ett visionsdokument för det framtida fisket i Östersjön. Det är en rapport som vi hoppas ska vara ett första steg för en sundare fiskeripolitik som prioriterar miljö, hållbarhet och småskaligt fiske.

2020-09-17

Debatt: Det storskaliga Östersjöfisket

Östersjöfisket är en stor förlustaffär för Sverige. Ansvariga myndigheter, och även ministrar, har återkommande hävdat att yrkesfisket bidrar till samhällsekonomin och jobben utan tillstymmelse av analys om det verkligen förhåller sig så. Den första grundliga kalkylen, som publiceras idag, visar på motsatsen. Det skriver Stefan Fölster, docent i nationalekonomi och chef för tankesmedjan Better future economics, Per Larsson, professor i marinekologi vid Linnéuniversitetet, och Conrad stralka, verksamhetschef BalticSea2020, i DN debatt idag. 

2020-08-28

Projektet Levande kust vill inspirera till att fler övergödda kustområden förbättras

2011 startade BalticSea2020 det framgångsrika demonstrationsprojektet "Levande kust" i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Efter åtgärder på både land och i vatten har fjärden idag klart vatten och ett växt- och djurliv som håller på att återhämta sig. I en artikel av Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet berättas mer om projektets lyckade resultat och om målet att bidra med hopp och ny kunskap om hur fler övergödda kustområden i Östersjön kan förbättras. 

2020-07-07

Fiskebrief 25: Strömmingen engagerar och MSC förvillar

I vår Fiskebrief har vi hittills fokuserat på östersjötorskens kris, men vi har flera gånger påpekat behovet av en ekosystembaserad förvaltning eftersom fiskbestånden är beroende av och påverkar varandra. Nu blir det allt tydligare att fiskepolitiken misslyckats inte bara med torsken utan med flera andra bestånd.

2020-07-01

Baltic Sea Media Project - en skildring av Östersjön under flera års tid

Under tolv års tid har journalisten och filmaren Folke Rydén och fotografen Mattias Klum arbetat med filmer om Östersjön, inom det unika projektet Baltic Sea Media Project. I november 2019 avslutades resan i samband med premiären av den sista dokumentären, Östersjön – hot och hopp. Hur har det varit att arbeta med ett långsiktigt filmprojekt? Och vilka utmaningar och förändringar har arbetet med filmerna fört med sig? BalticSea2020 har träffat Folke Rydén som berättar mer.

2020-06-03

Fiskebrief 24: Fiskekvoter 2021 - Långsiktigt fokus behövs

Fredagen den 29 maj presenterade Internationella Havsforskningsrådet (ICES), som är rådgivande instans i EUs fiskeförvaltning, sin rekommendation till nästa års fiskekvoter för östersjötorsken.

2020-05-20

Björn Carlson belönas med Guldnålen

Vi är glada över att berätta att vår grundare och styrelseordförande Björn Carlson har belönats med Guldnålen – Sportfiskarnas högsta utmärkelse.

2020-05-06

Fiskebrief 23: Prioritera det småskaliga fisket

I slutet av april beskrev tidningen Mitti supertrålaren Clipperton från västkusten, som i vattnen utanför Stockholms län ensam fiskar 175 gånger mer strömming än alla länets fiskare tillsammans. “Det här får katastrofala följder för hela skärgården säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent.”

2020-04-16

Baltic Sea Science Center på Skansen nominerad i Årets Stockholmsbyggnad!

För elfte gången i rad anordnar Stockholms stad tävlingen Årets Stockholmsbyggnad. En jury har tagit ut tio finalister och en av dem är östersjöhuset Baltic Sea Science Center på Skansen!

2020-03-19

Ny handbok visar hur blåstången i Östersjön kan komma tillbaka

Nu i mars lanserade Stockholms universitets Östersjöcentrum den nya handboken om blåstång i Östersjön, som finansierats av BalticSea2020. Bakom boken står blåstångsexperterna Lena Kautsky, Ellen Schagerström och Susanne Qvarfordt vid Stockholms universitet, som arbetat med projektet i syfte att visa hur blåstång kan restaureras på platser där den tidigare har minskat eller försvunnit.

2020-02-25

Vad har hänt hos BalticSea2020 under 2019?

Under de senaste åren har vi sammanfattat vad som hänt i BalticSea2020:s olika projekt under det senaste året. Nu är det dags för år 2019. Mycket har hänt, både inom projekten som stiftelsen driver, men även inom externa projekt som BalticSea2020 finansierar.

2020-02-04

Fiskebrief 22: Kampen för en vettig fiskepolitik fortsätter 2020

I höstas fattade ministerrådet för första gången ett drastiskt beslut om östersjötorsken – kvoten sattes till 0 för allt torskfiske under 2020. Vi sammanfattade besluten i Fiskebrief 21.

2020-01-09

Debattartikel: Stoppa den storskaliga trålningen i Östersjön

Julen 2016 skrev vi en uppmärksammad artikel om torskens utsatta situation i Östersjön. Frågan då var om det var möjligt att rädda denna unika fiskart. Nu, tre år senare, är situationen så kritisk att det i princip är förbjudet att fiska torsk i Östersjön. Ska vi i framtiden kunna äta lokalt fångad fisk måste vi ändra hela vårt synsätt på hur havets resurser ska förvaltas och fiskas. Historien får inte bli framtiden. Det skriver Björn Carlson, Ragnar Elmgren, Per Larsson och Conrad Stralka, för BalticSea2020, i Dagens Industri.

2019-11-25

Premiär för ”Östersjön – hot och hopp”

Idag den 25 november har dokumentärfilmen ”Östersjön – hot och hopp” premiär i SVT:s Vetenskapens värld. Filmen är gjord av Folke Rydén och är den sista filmen i det tioåriga projektet Baltic Sea Media Project som finansieras av BalticSea2020. Här får vi en återblick till de tidigare filmerna i projektet när Folke återvänder till personerna och miljöerna för att se vad som har hänt. Vi får veta mer om torsken, utsläpp från djurfabriker och nya miljögifter, men vi möts också av hoppet om minskad övergödning och renare vatten. 

2019-11-22

Baltic Sea Science Center har vunnit Svensk Betongs pris Helgjutet!

Vi är glada och stolta över att Baltic Sea Science Center på Skansen är vinnare av Svensk Betongs pris Helgjutet! Det meddelande Svensk betong i ett pressmeddelande idag. Priset Helgjutet delas ut vartannat år för att uppmärksamma goda exempel på helgjutna lösningar, och är instiftat för att visa på möjligheterna att ”skapa god arkitektur, nydanande konstruktionstänkande och rationellt arbetsutförande med platsgjuten betong. Genom att utnyttja den platsgjutna betongens alla möjligheter kan vi skapa vackra, funktionella och hållbara konstruktioner”.