Havet har länge setts som en oändlig resurs, där det som dumpades i brygga_alfred
vattnet betraktades som borta för alltid. Idag är inställningen en annan, och kunskapen om vårt känsliga hav är mycket större. Vi vet nu att många miljögifter i havet anrikas i näringsväven. Ju högre upp i näringskedjan man kommer desto större problem kan miljögifterna orsaka. De djur som befinner sig överst, exempelvis säl och havsörn, får stora problem med immunförsvar och reproduktion.

Det var inte förrän vid slutet av 1960-talet som vi började förstå att giftiga kemikalier och metaller som vi dumpat i naturen åsamkade djur och växter skada och att detta även påverkade oss människor genom den mat vi åt. Idag är vi mer medvetna om kemikaliernas och metallernas inverkan och ser det som ett hot mot vår hälsa samt ett långvarigt problem för djur och natur.

En generation innan giftet försvinner
Det tar väldigt lång tid innan gifter försvinner från havsmiljön, om de gör det alls. Syrebristen i bottensedimenten gör att sedimenten blir en lagringsplats för gifterna även långt efter att utsläppen upphört. Till exempel kan det ta hundratals år för dioxin att brytas ned på havets botten medan samma mängd dioxin i atmosfären bryts ned efter några få dagar. Då det tar lång tid för vattnet att bytas ut i Östersjön och att vattentemperaturen är låg, gör att koncentrationen av giftiga substanser är högre här än i andra hav. En positiv effekt av syrebristen är att gifterna kan lagras in i sedimenten utan att det finns några bottendjur där som kan röra om i sedimenten och få i sig gifterna.

Ackumulerar i näringskedjan
Organiska miljögifter är fettlösliga och ackumuleras, det vill säga lagras, i fet vävnad. Gifterna lagras i växter och djur och de högsta halterna finner man i toppen av näringskedjan hos fiskar, sälar, fåglar och hos människor. Svenska Livsmedelsverket råder gravida kvinnor att begränsa sitt intag av Östersjöströmming och lax på grund av de höga dioxin- och PCB-värdena som ackumulerats hos dessa feta fiskar. I Europa förbjöds 2001 försäljning av fet fisk som fångats i Östersjön både som föda till djur och människor. Men under en övergångsperiod till 2011 får Sverige och Finland ett undantagstillstånd att sälja fisken på den nationella marknaden. Idag kommer den största delen dioxin och PCB (40 till 50 procent) som hittas hos vuxna i Sverige från Östersjöfisk. Bromerade flamskyddsmedel ackumuleras också i fet vävnad och ansamlas i allt högre grad längre upp i näringskedjan. Förekomsten av dessa substanser har ökat i toppen av näringskedjan trots att de förbjöds under 1980-talet finns de än idag i bröstmjölk i samma höga halter som under tidigare decennium.

I nuläget arbetar BalticSea2020 inte med projekt inom området miljögifter.