Sök pressmeddelanden

2019-11-15

Folke Rydéns nya dokumentär avslöjar: Höga halter av klorparaffin i människor och djur

Den 25 november har Folke Rydéns film ”Östersjön – hot och hopp”, premiär i SVT Vetenskapens värld. I dokumentären avslöjas att det finns höga halter av klorparaffiner i människor och djur som lever i och vid Östersjön. Samtidigt ser forskarna en generell minskning av DDT och PCB i befolkningen, miljögifter som tidigare låg på ungefär samma nivåer som klorparaffiner gör idag.

2019-11-12

Fiskebrief 21: Bra beslut - men fisken i Östersjön kräver långsiktighet

I mitten av oktober träffades EUs fiskeministrar. Besluten som de fattade är i huvudsak bra för östersjötorsken. Men det finns några frågetecken på kort sikt och ett stort behov av en ny doktrin på längre sikt.

2019-11-06

Slutrapport för projektet ”Mot minskad miljöbelastning från båttrafik i Östersjön”

Östersjön är ett av världens mest trafikerade havsområden där omkring 2000 fartyg konstant är i rörelse. Sjöfarten påverkar Östersjöns miljö och ett stort bidrag av kemiska föroreningar i form av metaller läcker ut i havet från fartygens bottenfärger.

2019-10-15

Beslut om kvoter för nästa års fiske i Östersjön

THE LAST COD photo by Peter stlundI natt tog ministerrådet beslut om nästa års fiskekvoter i Östersjön. För torsken har viktiga steg tagits då allt riktat fiske efter torsk förbjuds i östra Östersjön och endast en mindre bifångstkvot tillåts vars syfte är att hjälpa det småskaliga fisket att överleva den svåra beståndssituationen. Sammantaget är beslutet en framgång för Kommissionen, den svenska linjen och det finska ordförandeskapet. 

2019-10-14

Debattartikel: Prioritera haven före fiskeindustrin

Det finns fortfarande möjlighet för EU att besluta om ett hållbart fiske i Östersjön för år 2020. Inför beslutet skriver vår verksamhetschef Conrad Stralka i Uppsala Nya Tidning: Enligt sina egna lagar och utfästelser, som beslutats av alla medlemsländer, ska EU leverera hållbart fiske år 2020. Medlemsländerna är ännu långt ifrån att uppfylla målet, men höstens fiskeråd skulle kunna kan bli en vändpunkt i fiskeripolitiken.

2019-10-08

Fiskebrief 20: Avgörande beslut på kort och lång sikt

Mycket står på spel när landsbygdsminister Jennie Nilsson möter EU:s övriga fiskeministrar den 14 - 15 oktober för att fatta beslut om nästa års fiskekvoter. Men redan på torsdag och fredag ger riksdagens miljö- och jordbruksutskott respektive EU-nämnd sina instruktioner för Sveriges förhandlingsposition. Det är alltså några avgörande dagar, både på kort och lång sikt.

2019-09-30

Debattartikel: Östersjötorsken måste räddas – Finland har en central roll

Östersjötorskens kris är på flera sätt en angelägen fråga för Finland. Först och främst är det en miljöfråga, där alla länder runt Östersjön har ett ansvar. För det andra skulle torsk kunna vara en viktig fångst i det finländska småskaliga kustfisket. För det tredje är det Finland som nu är ordförande för förhandlingarna om kommande års fiskekvoter i Östersjön. Det skriver BalticSea2020:s verksamhetschef Conrad Stralka, i en debattartikel som publicerades i Vasabladet fredag 27 september, och menar att Finland nu har en möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag om ett stopp för riktat torskfiske, inte bara för Östersjöns och torskbeståndets återhämtning, utan också för det egna kustnära, småskaliga fisket.

2019-09-23

Fiskebrief 19: Återhämtning tar tid

EU:s fiskeministrar fattar i mitten av oktober beslut om nästa års torskfiske i Östersjön. ICES vetenskapliga råd säger att kvoten kommer behöva vara 0 under flera år, kommissionen har beslutat om nödstopp för allt torskfiske redan i år och sagt att kvoten för nästa år ska vara 0 för allt riktat torskfiske. Nu vilar ett mycket tungt ansvar på regionens politiker – de måste stå emot särintressen som vill fortsätta fiska samtidigt som de måste säkerställa att förslaget om fiskestopp för 2020 följs av långsiktiga åtgärder.

2019-09-10

Fiskebrief 18: Kommissionen föreslår nollkvot

Kommissionen föreslår inför 2020 förbud för allt riktat torskfiske i det östra beståndet och för det västra beståndet föreslås en kraftig minskning av kvoten. Ministerrådet fattar det slutliga kvotbeslutet i mitten av oktober. Ministerrådet går ofta emot Kommissionens förslag och tilldelar större kvoter än de vetenskapliga rekommendationerna.

2019-08-30

Kommissionen följer vetenskapliga råd: Inget torskfiske i Östersjön under 2020

Kommissionens förslag till ministerrådet i oktober tar fasta på den kris för östersjötorsken som Internationella Havsforskningsrådet (ICES) beskrev tidigare i år när man lämnade sina rekommendationer för 2020 års fiskekvoter. Kvoten för östra beståndet föreslås till noll utöver bifångster, och den besynnerliga höjningen förra året av kvoten för västra beståndet, återtas genom en drastisk minskning.

2019-08-23

Fiskebrief 17: Prioritera miljön framför en handfull arbetstillfällen

Håll fast vid planen för att rädda östersjötorsken
Östersjötorskens kris har gjort att Kommissionen i slutet av juli införde ett omedelbart stopp för fiske resten av året. Internationella Havsforskningsrådet (ICES) rekommenderade tidigare i år att inget torskfiske bör tillåtas i det östra beståndet under 2020. Nu vilar allt ansvar på regionens fiskeministrar som i oktober ska besluta om nästa års torskfiske i Östersjön. Kommer de lyssna på den vetenskapliga rådgivningen från ICES, som säger att det kommer ta många år av fiskestopp innan vi kan tänkas se någon förbättring av beståndet, eller kommer de falla för trycket från kortsiktiga särintressen?

2019-06-26

Fiskebrief 16: Håll kursen bland fiskepolitikens grynnor och blindskär

Juni har varit en händelserik månad för fiskepolitiken och östersjötorsken. Sedan Internationella Havsforskningsrådet (ICES) publicerade sin rekommendation för nästa års fiske av östersjötorsk har aktiviteten ökat bland politiker och tjänstemän. Parallellt pågår utvärderingen av de fleråriga förvaltningsplanerna (MAP) och Kommissionen har antagit en kommunikation om fiskemöjligheterna för 2020 som också berör östersjötorsken.

2019-06-05

Fiskebrief 15: Bra regeringen! Men jobbet har bara börjat

Den 29 maj presenterade Internationella Havsforskningsrådet (ICES) sin rekommendation till nästa års fiskekvoter för östersjötorsken. För det östra beståndet föreslår man kvoten noll (0) och för det västra beståndet ett spann mellan 5305 och 7245 ton, inkluderat fritidsfisket. Den 3 juni meddelade regeringen att man ska verka för ett nödstopp redan från 1 juli i år. Regeringen stöder också ICES rekommendation om torskfiskestopp under 2020.

2019-06-04

Regeringen vill se nödåtgärder för östersjötorsken

Igår möttes representanter från EU:s Östersjöländer i fiskeforumet BALFISH för att diskutera torskens situation. Efter att Internationella Havsforskningsrådet (ICES) förra veckan publicerade de vetenskapliga råden för nästa års fiske i Östersjön stod det klart att torsken i östra beståndet är i ett så pass kritiskt läge att en nollkvot föreslås (läs mer om råden här). 

2019-05-29

Kommentar till ICES råd om torskkvot i Östersjön

Internationella havsforskningsrådet (ICES) föreslår idag att kvoten för fisket av torsk i Östersjöns östra bestånd sätts till noll nästa år. Torskbeståndet har under lång tid försämrats och bedöms nu vara nära gränsen för att en återhämtning ens är möjlig. ICES konstaterar att det enda man kan göra är att stoppa allt fiske efter torsk i Östersjön.

2019-05-13

Inför EU-valet: Så vill partierna arbeta för östersjötorsken

Den 26 maj är det EU-val. Medborgarna inom EU har då möjlighet att välja vilka som ska representera dem i EU-parlamentet de kommande fem åren. BalticSea2020:s projekt Rädda östersjötorsken har bett Sveriges toppkandidater inom respektive parti att skriva en artikel om deras partis syn på fiskepolitiken med fokus på Östersjöns viktigaste rovfisk – torsken.

2019-05-13

Fiskebrief 14: Systemet som lurar sig självt

Östersjötorskens situation är så allvarlig att vi närmar oss sista chansen för en återhämtning av beståndet, annars kommer det att ödeläggas (se Fiskebrief 12).

2019-04-23

Fiskebrief 13: Åtgärdslista för landsbygdsministern

Landsbygdsminister Jennie Nilsson och miljöminister Isabella Lövin skriver om östersjötorskens kris i en debattartikel i SvD. Det är bra att östersjötorsken nu är på båda ministrarnas dagordning. Även om det finns flera orsaker till krisen, menar vi att det gäller att hålla fokus på det som kan påverkas på kort sikt - fiskepolitiken.

2019-04-15

Miljöorganisationer ber fiskeministrarna att ta till krisåtgärder för östersjötorsken

Förra veckan skickades ett brev till EU:s fiskeministrarna runt Östersjön. I brevet ber flera miljöorganisationer, däribland BalticSea2020, att ministrarna ska ta till krisåtgärder för att försöka rädda torsken i östra Östersjön.

2019-03-28

Fiskebrief 12: Fortsatt torskfiske är skadligt

Den katastrofala utvecklingen för Östersjötorsken fortsätter utan synliga tecken på att myndigheter eller politiker agerar.