Sök pressmeddelanden

S-kongressen har beslutat att införa ett totalt förbud mot bottentrålning i Sverige. Beslutet är helt i linje med stiftelsens uppfattning och pågående arbete för att rädda Östersjöns genetiskt unika torskbestånd och stödja det småskaliga kustfisket. För mer information om beslutet, läs bl.a. Aftonbladets notis här. Läs också stiftelsens mer utförliga artikel om trålning som publicerades i Dagens Nyheter den 24 december 2016.  

Se också Baltic Eyes hemsida för mer information om Socialdemokraternas beslut om att förbjuda bottentrålning, där bl.a. Gustaf Almqvist, Baltic Eyes fiskeexpert, uttalar sig.

Socialdemokraternas partikongress äger rum den 8-12 april 2017 på Svenska mässan i Göteborg. Kongressen är partiets högsta beslutande organ. På kongressen, som är året före val, behandlas samtliga politikområden.