Sök pressmeddelanden

2019-03-08

BalticSea2020 stöttar ännu ett vetenskapligt projekt för att bättre förstå östersjötorskens utsatta situation

BalticSea2020 har sedan starten arbetat med projekt för att stärka rovfiskbestånden i Östersjön. Torsken är toppredator och fyller en viktig funktion i Östersjöns ekosystem men sedan 1990-talet har torskbeståndet i östra Östersjön kommit att bestå av allt mindre och magrare individer. 

2019-03-04

Missade du seminariet The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters?

Den 21 februari deltog flera framstående internationella forskare på heldagsseminariet The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters i Stockholm. Under dagen diskuterades minskade syrenivåer i världshaven och kustvattnet – hur det påverkar produktivitet, biologisk mångfald och biogeokemiska cykler.

2019-02-25

Syreförhållandena i Östersjöns huvudbassäng är fortsatt dåliga

I slutet av januari till början av februari i år genomfördes en forskningsexpedition i Östersjön för att bland annat undersöka fosforkoncentrationer och syrenivåer.

2019-02-13

Länsstyrelserna får i år över 400 miljoner kronor till lokala vattenvårdsprojekt för att minska övergödningen

I dag meddelade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att länsstyrelserna i år får över 400 miljoner kronor för lokalt vattenvårdsarbete för minskad övergödning.

2019-02-12

Filmtips: Vart tog alla torskar vägen?

Sportfiskarna har tillsammans med Freewater Pictures producerat filmen Vart tog alla torskar vägen?. I filmen möter Sportfiskarna yrkesfiskare, sportfiskare och forskare för att samtala om östersjötorskens akuta tillstånd och vad som möjligen skulle kunna bli artens räddning.

2019-02-11

Fiskebrief 11: Avgörande år för östersjötorsken

Svenska politiker måste engagera sig i processen långt tidigare än dagarna före ministerrådet i oktober. De måste klargöra för tjänstemännen vad som är prioriterat. Vår fiskeminister måste tala med sina kollegor runt Östersjön för att hitta politiska lösningar.

2019-02-11

Ny artikel: Gäddfabriker - spelar det någon större roll för Östersjöns kustområde?

Gäddan är en av Sveriges vanligaste rovfiskar med en viktig roll i toppen av näringskedjan i kustnära ekosystem. Tyvärr har bestånden i Östersjön minskat under de senare decennierna. Kan gäddvåtmarker, eller så kallade gäddfabriker hjälpa till att stärka gäddbestånden?

2019-02-04

Vad har hänt på stiftelsen 2018 och vad händer under 2019?

2018 har varit ett roligt och intensivt år! Det har hänt mycket inom projekten som stiftelsen driver, men även inom externa projekt som BalticSea2020 finansierar. Blickar vi framåt i 2019 så ser det ut att bli ett minst lika spännande år!

2019-02-01

Debattartikel: "Drastiska beslut krävs för fisket i Östersjön"

Nästa år ska EU leva upp till sina egna lagar, förordningar och löften om god ekologisk status på havsmiljön och ett hållbart fiske.

2019-01-31

Första torsken flyttar in på Baltic Sea Science Center

Idag flyttade första torsken in i rovfiskakvariet på Baltic Sea Science Center på Skansen!

2019-01-24

HaV publicerar rapport rörande statusen för våra kommersiellt viktigaste fiskarter

Idag publicerade Havs- och vattenmyndigheten rapporten Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018, en sammanställning av hur våra kommersiellt viktigaste fiskarter och skaldjur mår. 

2019-01-10

Seminarium-tips: The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters

Den 21 februari kommer flera framstående internationella forskare medverka på heldagsseminariet The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters i Stockholm. Under dagen kommer minskade syrenivåer i världshaven och kustvattnet diskuteras – hur det påverkar produktivitet, biologisk mångfald och biogeokemiska cykler.

2018-12-17

Debattartikel: Inget hållbart fiske utan politisk handling

De flesta partier verkar inse behovet av kraftfulla åtgärder för att vi ska leva upp till målet om hållbart fiske och god ekologisk status senast år 2020, skriver Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020, i Uppsala Nya Tidning.

2018-12-10

Ny studie: gråsälen är inte orsaken till Östersjötorskens krissituation

I helgen publicerades en artikel i den vetenskapliga tidskriften AMBIO: A Journal of the Human Environment. Artikeln konstaterar att gråsälen inte är anledningen till Östersjötorskens krissituation.

2018-12-03

Nio havsområden i Östersjön förs in i FN:s globala mångfaldskonvention

I torsdags förra veckan beslutades att nio havsområden i Östersjön ska ingå i den internationella biologiska mångfaldskonventionen. Detta innebär att dessa havsområden anses vara särskilt skyddsvärda, så kallade EBSA-områden (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas).

2018-11-29

HaV:s bedömning av svenska havsmiljön klar

Som del i arbetet med att genomföra EU:s havsmiljödirektiv bedömer Havs- och vattenmyndigheten (HaV) hur den svenska havsmiljön mår. Idag släppte HaV ett pressmeddelande rörande bedömningens resultat.

2018-11-22

Bristande kontroll och fortsatt fusk i det svenska yrkesfisket

I veckan presenterade Sveriges Radio ett reportage som visar hur svenska myndigheter struntar i att anmäla eller följa upp överträdelser inom det svenska yrkesfisket. De senaste årens politiska insatser för att uppnå ett hållbart fiske och god ekologisk status i våra hav har inte inriktats på att begränsa fiskets omfattning, utan istället reglera var, när och hur det fiskas. Marina skyddade områden, landningsskyldighet och utkastförbud har lanserats som avgörande reformer inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (CFP).

2018-11-05

Flera vikar behandlas med aluminium för att få bukt på tidigare års fosforutsläpp

I förra veckan var det ett större inslag i Dagens Nyheter om aluminiumbehandling – en metod för att stoppa näringsläckaget av fosfor och därmed minska övergödningen i sjöar och vikar. 

2018-10-26

Danska riksrevisionen granskar stöd till fiskerisektorn från EMFF

Danska riksrevisionen har granskat hur det danska utrikesdepartementet fördelar, hanterar och kontrollerar hur bidrag används från Europe Maritime and Fisheries Fund (EMFF).

2018-10-16

En mörk dag för östersjötorsken

EU:s medlemsländer har enats om fiskekvoterna i Östersjön för 2019. Beslutet innebär en kvotsänkning med 15% för torsken i östra Östersjön. Det är en sänkning som inte följer råden från vetenskapen (50% högre), intresseorganisationer och ligger betydligt över vad yrkesfisket själva föreslog. Det kan bara sammanfattas som ett totalt politiskt misslyckande.