Sök pressmeddelanden

Ingen vill att torsken ska försvinna. Ändå låter vi det hända. Varför? I Östersjön är torsken den viktigaste rovfisken i näringskedjan. Finns det för lite torsk påverkas andra djur och växter. När torsken minskar, ökar mängden skarpsill som leder till minskade mängder djurplankton som i sin tur bidrar till en ökning av växtplankton (det vi på somrarna kallar algblomning).

Den här typen av stora förändringar i Östersjöns marina miljö kan leda till att ekosystemen ändras permanent.

En god havsmiljö är en förutsättning för att vi ska ha fisk i havet.

Om studiematerialet
Detta material vänder sig till elever från tolv år och uppåt. Det ger exempel på olika sätt att hantera frågor som rör Östersjön, med utgångspunkt från dokumentärfilmen “Alla torskar”. Filmen ger ett brett perspektiv på frågan om överfiske, med fokus på torsk. Den visar vilka långtgående effekter tillsynes goda politiska beslut, grundade på bästa tillgängliga kunskap, kan leda till för både människor och miljö.

Men vad kan vi göra? Vad kan du göra? Vilka bär ansvaret? Hur påverkar överfisket i Östersjön andra platser på vår jord?

Studiematerialet är uppdelat i tre delar, den första kan göras före ni ser filmen, den andra under tiden filmen visas och den tredje efter att ni har sett filmen. Men ni kan naturligtvis använda uppgifterna när de verkar passa. Studiematerialet innehåller bland annat instuderingsfrågor, diskussionsfrågor, korsord samt en ordjakt. 

Teman:

  •  Politik (nationell och i EU)
  •  Ekosystem
  •  Naturresurser
  •  Miljö
  •  Geografi

Vi hoppas att ni ska se studiematerialet och filmen som ett bra verktyg för att öka förståelsen och kunskapen om Östersjöns utsatta situation. Skicka oss gärna kommentarer, frågor eller egna idéer som ni har fått i samband med materialet till: mail@ourbalticsea.com

Our Baltic Sea Media Project
Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen Mattias Klum arbetar från 2007 och tio år framåt med Baltic Sea Media Project, en av de mest långsiktiga journalistiska film- och mediesatsningarna hittills i Sverige. På ett nyskapande, underhållande och informativt sätt ska 90 miljoner människor runt Östersjön bli medvetna om hoten och möjligheterna som innanhavet står inför. ALLA TORSKAR är den första av totalt fem dokumentärer som kommer att skapas under projektet. Arbetet kommer att avslutas 2017 med en långfilm som skildrar Östersjön, dess invånare och natur, över en tioårsperiod. Mer information om projektet finns på: www.ourbalticsea.com