Sök pressmeddelanden

Sedan starten har Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) verkat för ett friskare Östersjön. Stiftelsen har finansierat nästan 100 projekt och styrelsen fattat beslut om anslag på cirka 650 miljoner kronor till projekt inom programområdena Övergödning, Fiske och Information. År 2020 påbörjade stiftelsen planenligt att förändra sitt miljöarbete, för att 2021 byta inriktning från en forskningsstiftelse till en pris- och forskningsstiftelse. Det innebär att stiftelsen har inrättat ett årligt pris – Björn Carlsons Östersjöpris, med en summa på initialt 3 miljoner kronor.

Stiftelsen bygger vidare på Björn Carlsons grundidé att stiftelsen ska bidra till att vända situationen i Östersjön i positiv riktning och vill genom priset belöna forskning som lämnat värdefulla bidrag till en bättre östersjömiljö och möjliggöra till fortsatt arbete för havet. Avsikten är att dela ut priset första gången under våren 2022, och därefter en gång per år.

Utöver stiftelsens nuvarande arbete med Björn Carlsons Östersjöpris fortsätter stiftelsen att finansiera Levande kust (II) som startade 2011 men som sedan 2019 drivs av Stockholms universitet, i nära samverkan med stiftelsen som är initiativtagare och huvudfinansiär, samt ett kommande digitalt skolmaterial om Östersjön i samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum. Skolmaterialet "Östersjön - vad vi bör veta" finns fortfarande tillgängligt via hemsidan ourbalticsea.com.

Ny hemsida

På stiftelsens nya hemsida www.bjorncarlsonsostersjopris.se finns mer information om priset och stiftelsens organisation. Därifrån kan du också nominera din kandidat till Björn Carlsons Östersjöpris. Nomineringen är öppen för alla.  

Klicka här för mer information om Björn Carlsons Östersjöpris.

Stiftelsens hemsida balticsea2020.org kommer att finnas kvar i sin nuvarande form. Här finns information om de projekt som stiftelsen har arbetat med och/eller finansierat sedan starten 2005 fram till 2020.

15 års miljöarbete

I stiftelsens dokument "En sammanfattning av 15-års miljöarbete" finns mer information om stiftelsens initiativ och de projekt som stiftelsen varit med och stöttat för att bland annat förbättra fiskbestånden, minska övergödningen och sprida användbar kunskap om vårt innanhav.

Ladda ner "En sammanfattning av 15-års miljöarbete" här.