Sök pressmeddelanden

Det är med stor sorg som vi meddelar att stiftelsens grundare Björn Carlson avled i fredags. Efter en lång och framgångsrik karriär i finansbranschen grundade Björn stiftelsen 2005 med ambitionen att förbättra miljön i Östersjön.

Över 100 projekt har sedan dess genomförts till en kostnad av 650 MSEK.

Stiftelsen kommer att fortsätta att verka i Björns anda och ska bli en pris- och forskningsstiftelse.

För stiftelsens styrelse

Bo Lehander,
styrelseordförande
Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020)

Tel: 070-518 43 63
E-post: bl@alsbackab.com