Sök pressmeddelanden

2005 påbörjade Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) sin resa med målet att bidra till en bättre miljö i Östersjön. Under åren har stiftelsen påverkat EU:s fiskeri- och jordbrukslagstiftning, startat nästan 100 projekt för ett friskare hav, producerat en rad vetenskapliga artiklar och varit med och lyft fram viktiga frågor som överfiske och övergödning på den politiska agendan. För att berätta om arbetet har stiftelsen tagit fram "En sammanfattning av 15-års miljöarbete".

I dokumentet kan man läsa mer om stiftelsens initativ och de projekt som stiftelsen varit med och stöttat för att bland annat förbättra fiskbestånden, minska övergödningen och sprida användbar kunskap om vårt innanhav.

Ladda ner "En sammanfattning av 15-års miljöarbete" här.

År 2020 påbörjade stiftelsen planenligt att förändra miljöarbetet för Östersjön, och en ny inriktning för innanhavet tar vid.