Sök pressmeddelanden

I förra veckan presenterade Linda Kumblad och Emil Rydin projektet Levande kust för Baltic Sea Parliamentary Conference - ett nätverk som arbetar för att främja politisk dialog och erfarenhetsutbyte mellan parlamentariker i Östersjöregionen.

Stockholms universitets Östersjöcentrum berättar i en artikel om mötet och presentationen som Linda och Emil höll om sin forskning i Levande kust-projektet, bland annat att det faktiskt går att förbättra miljön övergödda och inneslutna vikar. Läs artikeln i sin helhet här.

Sedan 2019 drivs projektet Levande kust (II) från Stockholms universitets Östersjöcentrum av forskarna Linda Kumblad och Emil Rydin. Arbetet sker i nära samverkan med BalticSea2020 som är initiativtagare och huvudfinansiär.

Klicka hör för mer information om Levande kust.