Sök pressmeddelanden

Hösten 2017 startade projektet ”Gäddafabriker – spelar det någon roll för Östersjöns kustområden” med finansiering av BalticSea2020. Projektets målsättning var att undersöka om våtmarker har betydelse för bestånden av gädda längs Östersjökusten. Nu har projektet slutrapporterat.

Gäddan är en av Sveriges vanligaste rovfiskar. Som rovfisk i toppen av näringskedjan har den en viktig roll för funktionen i ekosystemet. Tyvärr har bestånden av gädda i Östersjön minskat kraftigt under senare decennier. En metod för att öka gäddbestånden är att anlägga eller restaurera våtmarker, men i få fall har metoden utvärderats. Projektet ”Gäddfabriker – spelar de någon roll för Östersjöns kustområden” har undersökt om gäddfabriker har effekt och ökar bestånden. Resultaten är positiva. Läs mer om resultaten och ladda ner projektets slutrapport här.  

För mer information om projektet "Gäddfabriker - spelar det någon roll för Österjsöns kustområden", klicka här.