Sök pressmeddelanden

Östersjöfisket är en stor förlustaffär för Sverige. Ansvariga myndigheter, och även ministrar, har återkommande hävdat att yrkesfisket bidrar till samhällsekonomin och jobben utan tillstymmelse av analys om det verkligen förhåller sig så. Den första grundliga kalkylen, som publiceras idag, visar på motsatsen. Det skriver Stefan Fölster, docent i nationalekonomi och chef för tankesmedjan Better future economics, Per Larsson, professor i marinekologi vid Linnéuniversitetet, och Conrad stralka, verksamhetschef BalticSea2020, i DN debatt idag. 

Debattartikeln handlar om det samhällsekonomiska värdet av östersjöfisket. Debattörerna menar att svensk fiskeripolitik för Östersjön fram till idag har grundats på felaktiga antaganden, dessutom är en del av yrkesfisket i Östersjön, det storskaliga, mycket dyrt för statskassan och samhället i stort. Statens kostnader är mångdubbelt större än det storskaliga fiskets bidrag till samhällsekonomin. Samtidigt utarmas kustsamhällen när det småskaliga yrkesfisket och fritidsfisket trängs tillbaka. Men det finns lösningar. Att sluta med det storskaliga östersjöfisket, åtminstone tills bestånden har återhämtat sig, skulle efter ett antal år förbättra möjligheterna för det småskaliga yrkes- och fritidsfisket. Dessutom bör mydigheterna själva analysera samhällskostnader och utreda vad Sverige själv kan göra i frågan.

Läs artikeln i sin helhet på DN.se.