Sök pressmeddelanden

2011 startade BalticSea2020 det framgångsrika demonstrationsprojektet "Levande kust" i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Efter åtgärder på både land och i vatten har fjärden idag klart vatten och ett växt- och djurliv som håller på att återhämta sig. I en artikel av Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet berättas mer om projektets lyckade resultat och om målet att bidra med hopp och ny kunskap om hur fler övergödda kustområden i Östersjön kan förbättras. 

Den breda samverkan och det vetenskapliga upplägget har varit viktigt, både för att samla in kunskap och erfarenheter, och för att få den trovärdighet som behövs för att nå fram till exempelvis myndigheter och politiker, säger Linda Kumblad som är en av projektledarna för Levande kust.

B fjrden
Björnöfjärden på Ingarö, Stockholms skärgård.

Läs artikeln i sin helhet här.

Källa: Naturvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.

Sedan några år tillbaka drivs projektet Levande kust från Stockholms universitets Östersjöcentrum av forskarna Linda Kumblad och Emil Rydin. Arbetet sker i nära samverkan med BalticSea2020 som är initiativtagare och huvudfinansiär.