Sök pressmeddelanden

Under tolv års tid har journalisten och filmaren Folke Rydén och fotografen Mattias Klum arbetat med filmer om Östersjön, inom det unika projektet Baltic Sea Media Project. I november 2019 avslutades resan i samband med premiären av den sista dokumentären, Östersjön – hot och hopp. Hur har det varit att arbeta med ett långsiktigt filmprojekt? Och vilka utmaningar och förändringar har arbetet med filmerna fört med sig? BalticSea2020 har träffat Folke Rydén som berättar mer.

Ett upplysande projekt om Östersjön

 ostersjon

 

 

 

 

 


Folke Rydén är från början
nyhetsjournalist och för många kanske känd som SVT:s korrespondent i Washington D.C. under 1990-talet. Tillsammans med fotografen Mattias Klum kom han på idén till Baltic Sea Media Project, ett filmprojekt med finansiering av BalticSea2020, där syftet varit att skildra de hot och utmaningar som Östersjön står inför, men också att visa allt det vackra som finns i havet och illustrera hur viktigt det är för både havsinvånarna och de som bor i dess närhet. Folkes intresse för havet kom efter att han några år utomlands, valde att återvända till Sverige och köpte sig ett fritidshus i Stockholms skärgård. Han fick en närmare relation till havet och såg med egna ögon de hot som Östersjön utsätts för. Ett starkt behov av att göra något uppstod, för att uppmärksamma andra om situationen för innanhavet.

folkemattias
Mattias Klum och Folke Rydén har arbetat med filmer om Östersjön i över tio års tid.

- Jag och Mattias Klum gjorde en film för flera år sedan där vi åkte runt hela världen och uppmärksammade miljöproblem. Under resan började vi ifrågasätta varför vi åkte långt bort för att påpeka för t.ex. Malaysias regering att de inte ska hugga ned regnskogen, när vi har problematik i vår egen bakgård (anm. Östersjön). Det var en viktig lärdom för mig, säger Folke.

Någonstans här föddes idén till projektet som i slutändan har resulterat i totalt sju filmer om Östersjön; fem dokumentärfilmer av Folke Rydén och två naturfilmer av Mattias Klum. Folke hade premiär med sin första dokumentär Alla torskar 2009, en film om det enorma slöseriet med fin matfisk som kastas tillbaka i havet. Det är en skakande dokumentär som under två år granskar ett systematiskt och medvetet utrotande av Östersjöns mest värdefulla art, torsken. 

cod 4390267 1280

- Att uppmärksamma problemet, att fisken kastas, var en stor utmaning, säger Folke. - Det tog lång tid innan vi hittade en båt som ville ta med oss, kanske uppemot ett år. Väl ombord kunde vi inte tro våra ögon då en fiskare var tvungen att slänga hela sin fångst överbord på grund av EU:s dåvarande lagstiftning. Ingen av torskarna som kastades i vattnet överlevde, säger Folke.

Filmen väckte stort intresse och bidrog till att ett utkastförbud infördes 2015, det vill säga förbud att kasta tillbaka oönskad fångst i havet.

Filmer som berör och inspirerar till handling


Efter premiären av Alla torskar fortsatte arbetet att dokumentera fler av Östersjöns stora utmaningar, ett arbete som resulterade i en serie dokumentärer som med sitt fängslande och berörande innehåll engagerat sin publik, men också bidragit till åtgärder för vårt innanhav. Vårt grisiga hav (2011), om kopplingen mellan Östersjöns övergödning och intensiv djurproduktion, ledde till att en av de värst drabbade kycklingfarmarna som uppmärksammas i filmen, fick hjälp att minska sitt näringsläckage från gården. Den tredje filmen, Den andra vågen (2013), som handlar om miljögifter som hittats i och runt Östersjön, i naturen och i människokroppar, bidrog till att forskare började studera miljögifter hos spädbarn.

cecilia001
Cecilia medverkade i filmen Den andra vågen. Hon ville veta vilka miljögifter hon och hennes nyfödde son Alfred fått i sig.

2015 hade Folkes fjärde film premiär, Hotet på havet som handlar om sjöfartens miljöpåverkan i Östersjön. Arbetet med den här filmen var kanske extra speciellt, då Folke och hans team fick gå undercover för att kunna dokumentera hur fartygen tömmer sitt avloppsvatten till havs.

- Vi fick helt enkelt låtsas vara turister för att kunna visa hur det går till med utsläppen i havet. Väl på båten kunde vi också göra intervjuer med besättningsmän, de var faktiskt villiga att prata med oss, men anonymt, säger Folke.

fartyg 3
Hotet på havet är Folke Rydéns fjärde dokumentärfilm om Östersjön och skildrar sjöfartens påverkan i havet och luften.

Idén till filmen föddes ur faktumet att sjöfarten hela tiden ökar på Östersjön. Varje dygn transporterar flera tusen fartyg nödvändigheter till miljoner medborgare runtom innanhavet. Folke är noga med att säga att sjöfarten bidrar till välfärd och för mycket gott med sig, men samtidigt menar han att det är viktigt att se till de problem som den medför, t.ex. den påverkan sjöfarten står för i form av utsläpp som inte alltid hamnar i tömningsanläggningarna vid hamnarna. Filmen tar upp både utsläpp i luft och vatten, men just toalettutsläppen (svartvatten) har fått mest uppmärksamhet i media. Senare bidrog också filmen till att IMO (anm. International Maritime Organization) beslutade om att fartyg inte får tömma svartvatten till havs.

- Det känns häftigt att det finns en sådan kraft i berättandet, att det går att påverka, säger Folke.

I november 2019 var det premiär för den sista dokumentärfilmen Östersjön – hot och hopp som ger oss en återblick när Folke återvänder till personerna och miljöerna som besöktes i de tidigare filmerna, för att se vad som har hänt sedan sist. Vi får veta mer om torsken, utsläpp från djurfabriker och nya miljögifter, men vi möts också av hoppet om minskad övergödning och renare vatten. Filmen har fått mycket uppmärksamhet och i samband med premiären ägnade sig huvudledaren i Dagens Nyheter till Östersjön, med koppling till filmen.

- Jag har aldrig varit med om tidigare, att en tidning på ledarsidan lyft fram en film om miljön på det sättet. Det kändes unikt och speciellt, säger Folke.

Folkes filmer om Östersjön har prisbelönats och visats i stora delar av världen. 2016 fick han motta Östersjöfondens pris på 20 000 euro med motiveringen att hans arbete med filmerna nått en bred publik och bidragit till att sprida kunskap, öka engagemang och förändra attityder för ett renare hav. Uppskattningsvis har 20 miljoner tittare genom åren tagit del av filmerna i länderna runt Östersjön.

Nu, mer än tio år sedan starten av Baltic Sea Media Project, har säcken knutits ihop. De sju filmerna om Östersjön innehåller material som spänner över flera år, upp till ett decennium. Det innebär att förändringar och processer som ofta förbises, har kunnat skildras. Som tidigare nyhetsjournalist menar Folke att det känns exklusivt att få jobba så länge med ett och samma tema.

solnedgang
Östersjön vid inspelningen av Alla torskar.

- Många kollegor jag mött under projektets gång har uppgett att de är avundsjuka på den långa tiden vi har haft att arbeta med filmerna. Vi har ju arbetat med annat samtidigt, och det måste man nästan för att hålla distansen, men jag känner mig väldigt priviligierad att vi fick möjligheten att arbeta med det här projektet, säger Folke.

Visst har arbetet inneburit en del utmaningar, så som tiden det tar att bli klar med en film, komma i kontakt med rätt personer och få tillgång till att dokumentera olika situationer, men fördelarna är desto fler, menar Folke. Med dokumentärfilmerna ville han skapa opinion och handling för innanhavet, och han tror att en av nycklarna för att skapa engagemang hos omgivningen är att beröra och inspirera, något han också ser att filmerna har resulterat i.

- Jag tycker att man ser ett helt annat engagemang idag. Under tiden jag har arbetat med det här filmprojektet har jag sett en större medvetenhet om Östersjöns utmaningar. Inte bara i Sverige utan också i Finland, i de baltiska länderna och Ryssland. Där känner jag att våra filmer har bidragit till vetskapen om och hur vi påverkar vårt innanhav, säger Folke.

expedition001
Folke Rydén och hans team på väg för att dokumentera Östersjöns utmaningar.

Skulle han själv få bestämma slutar inte arbetet för Östersjön här. Får han möjligheten att göra ännu en film kommer den troligen handla om klimatförändringarna kopplat till Östersjön.

- Förändringarna i klimatet är också en utmaning för Östersjön och vi vet att det påverkas extra mycket med tanke på den ökade temperaturen. Här kan vårt hav tjänas som testbassäng i världen eftersom Östersjön har så snabba förändringar, det är ju ett innanhav med speciella egenskaper. Det finns därför all anledning att studera det närmare, säger Folke.

Folke ser tillbaka på projektet som något unikt och betydelsefullt, och något som faktiskt har gjort skillnad för Östersjön.

- Nu behöver vi bara kämpa vidare, ta hand om vårt innanhav och se till att vi får ett friskt Östersjön. Det är inte för sent, och tillsammans kan vi göra mycket, för oss och kommande generationer, avslutar Folke.

Om Baltic Sea Media Project


Östersjöfrågan angår 90 miljoner människor – så många bor runt havet. För att skapa medvetenhet och ett brett engagemang kring både hoten och möjligheterna havet står inför har BalticSea2020 stöttat ett medieprojekt, Baltic Sea Media Project, under ledning av journalisten och filmaren Folke Rydén och fotografen Mattias Klum. Under 2007 till 2019, har fem dokumentärer och två naturfilmer producerats; Alla torskar (2009) som berättar om det enorma slöseriet med fin matfisk som kastas tillbaka till havet till följd av en dålig lagstiftning, Vårt grisiga hav (2011) som handlar om kopplingen mellan Östersjöns övergödning och intensiv djurproduktion, Den andra vågen (2013) om miljögifter som hittats i och runt Östersjön, i naturen och i människokroppar, Hotet på Havet (2015) om Östersjön som ett av världens mest trafikerade hav och hur det påverkar innanhavets miljö. Den sista filmen, Österjön - hot och hopp (2019), är en återblick där Folke återvänder till fisket, de industriella djurgårdarna och miljögifter för att se vad som hänt sedan sist.

År 2012 hade Mattias Klums första naturfilm Betraktaren premiär. Betraktaren är en unik film om livet runt Östersjön där filmteamet följt både djur och människor runt ett lika vackert som hotat innanhav. Arbetet med den andra filmen, Havets Öga, gjordes klar 2018 och är en av de första naturfilmerna om Östersjön som på djupet skildrar alla dess invånare. Båda filmerna har ett poetiskt och reflekterande berättande om Östersjön, i syfte att inspirera människor att upptäcka och uppskatta skönheten med vårt innanhav, och på så sätt ta hand om det.

MK ostersjon1
Östersjön fotograferad av Mattias Klum.

Skolmaterial om Östersjön


Parallellt med Folke Rydéns dokumentärfilmer har BalticSea2020 utarbetat ett skolmaterial som knyter varje film till ett specifikt ämne (fiske, övergödning, miljögifter och sjöfart). Skolmaterialet uppdateras löpande så att det passar gällande läroplan för mellan- och högstadium. Fram till idag har materialet nått hundratusentals elever. Från och med juli 2020 finns ett uppdaterat skolmaterial inklusive den sista filmen Östersjön - hot och hopp, hos Utbudet.se. Skolmaterialet kan kostnadsfritt beställas av lärare i landet.

Foto: Folke Rydén Production och Mattias Alexandrov Klum 

 

Vill du läsa mer?


Baltic Sea Media Projects hemsida ourbalticsea.com

Mer information om skolmaterialet

Projektbeskrivning Baltic Sea Media Project