Sök pressmeddelanden

Vi är glada över att berätta att vår grundare och styrelseordförande Björn Carlson har belönats med Guldnålen – Sportfiskarnas högsta utmärkelse.

BCGuldnålen utses av Sportfiskarnas valnämnd och i motiveringen kan vi bland annat läsa:
Björn Carlson har visat på en extraordinär framsynthet och ödmjukhet i en av samtidens svåraste framtidsfrågor och han har själv också bidragit aktivt såväl i enskilda frågor som anläggning av gäddfabriker som att skriva debattartiklar i ledande dagspress i Sverige. Genom sina insatser har Björn Carlson sällat sitt namn till de i Sverige fåtaliga kapitalister som på ett oegennyttigt sätt valt att investera i en framtid för kommande generationer runt Östersjön och därigenom också visat vägen för andra resursstarka personer att genomföra liknande satsningar i framtiden.

Ytterligare två personer har också fått ta emot guldnålen; Erik Degerman, miljöanalytiker Sveriges Lantbruksuniversitet, och Ingemar Alenäs, Ekologikonsult Firma Inger o Ingemar Alenäs.

Läs Sportfiskarnas pressmeddelande i sin helhet här.