Sök pressmeddelanden

Vi är glada och stolta över att Baltic Sea Science Center på Skansen är vinnare av Svensk Betongs pris Helgjutet! Det meddelande Svensk betong i ett pressmeddelande idag. Priset Helgjutet delas ut vartannat år för att uppmärksamma goda exempel på helgjutna lösningar, och är instiftat för att visa på möjligheterna att ”skapa god arkitektur, nydanande konstruktionstänkande och rationellt arbetsutförande med platsgjuten betong. Genom att utnyttja den platsgjutna betongens alla möjligheter kan vi skapa vackra, funktionella och hållbara konstruktioner”.

P1013505

Baltic Sea Science Center, ritat av Kawa Arkitekturer genom Katarina Wahlström, fick ta emot priset Helgjutet vid Betonggalan den 21 november på Stockholm Waterfront. I vinnarmotiveringen står:
I fem etage klättrar ett välkomnande kunskapscenter längs branten. Den geometriskt komplexa byggnaden möter på ett självklart sätt såväl natur- och kulturvärden som besökare. Tar fasta på de värden som redan fanns på platsen - skapade i betong i en sann lite brutal 60-talsanda. Exponerad betong, ute och inne, skapar sammanhang. Balans råder mellan stängda rum och öppna svävande ytor och byggnaden närmast förkroppsligar utmaningen att uppnå en attraktiv helhet. Här har arkitektens lyhörda känsla för betong skapat bestående värden för framtiden.

Om Baltic Sea Science Center
Baltic Sea Science Center (BSSC) är en plats dit alla kan gå för att lära sig mer om Östersjöns unika miljö. Här får man insikt om den svåra situation som havet befinner sig i men man får också veta vad vi tillsammans kan göra för att vända utvecklingen i positiv riktning. Östersjöhuset innehåller akvarier, utställningsytor, skolsalar och laboratorium. I akvariedelen finns bland annat torsk, lax, ål och havsöring i det stora rovfiskakvariet. I stimfiskakvariet simmar sill och strömming och i bryggakvariet hittar vi gädda, gös, abborre och mört. I habitatakvarierna får vi se de olika miljöerna som återfinns i Östersjön. Vandrar man upp i huset kommer man till utställningen land och hav som handlar om hur havet och människan påverkar varandra. I delen Östersjöns utmaningar får besökarna se hur våra val påverkar Östersjön och havets framtid utifrån tre miljöutmaningar – övergödning, fiske och miljögifter. I huset finns också utrymme för undervisning för högstadie- och gymnasieelever i ett fint laboratorium och filmsal. I filmsalen visas filmer om Östersjön och laboratoriet finns tillgängligt att boka för skolklasser.


IMG 0209IMG 0203

P1013463P1013494

P1013466P1013508

BSSC labbBSSC har finansierats av BalticSea2020 och stiftelsens grundare Björn Carlson med stöd av Skansen. Innehållet har utarbetats i nära samarbete med Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer om projektet på vår hemsida. För mer information om akvariet, utställningarna och öppettider, besök Skansens hemsida.