Sök pressmeddelanden

Den 25 november har Folke Rydéns film ”Östersjön – hot och hopp”, premiär i SVT Vetenskapens värld. I dokumentären avslöjas att det finns höga halter av klorparaffiner i människor och djur som lever i och vid Östersjön. Samtidigt ser forskarna en generell minskning av DDT och PCB i befolkningen, miljögifter som tidigare låg på ungefär samma nivåer som klorparaffiner gör idag.

MK ostersjon
© Mattias Klum

I filmen får vi bl.a. träffa Margot Wallström, tidigare utrikesminister, som är en av dem som tidigare har valt att analysera sitt blod, och resultaten visar att även hon har höga halter av ämnet. Åke Bergman är professor i miljökemi vid Stockholms universitet och står bakom testerna som även kommer att ingå i en vetenskaplig studie. Han säger att resultatet är anmärkningsvärt, men samtidigt menar han att forskarna i dagsläget vet för lite om hur klorparaffin påverkar människor och djur.

”Östersjön – hot och hopp” är den sista dokumentärfilmen av Folke Rydén i serien Baltic Sea Media Project, och ger en återblick till de tidigare filmerna i projektet. Folke återvänder till personerna och miljöerna som han har besökt, för att se vad som har hänt. Miljögifter hos människor och djur som lever i och vid Östersjön uppmärksammades i den tredje filmen, med namnet ”Den andra vågen” som hade premiär 2013.

Dokumentären ”Östersjön – hot och hopp” har premiär i SVT Vetenskapens värld
den 25 november kl. 20.00, samt i SVT Play.

Nyhetskällor:
SVT Nyheter vetenskap: SVT-dokumentär avslöjar miljögifter i Margot Wallströms blod
Dagens Nyheter debatt: ”Vårt blod innehåller flera hormonstörande ämnen”
Expressen: Miljögifter hittade i Margot Wallströms blod

Om Baltic Sea Media Project
Baltic Sea Media Project startade för ungefär 10 år sedan och finansieras av stiftelsen BalticSea2020. Projektet har resulterat i sju filmer - fem dokumentärfilmer av journalisten och filmaren Folke Rydén; Alla torskar (2009), Vårt grisiga hav (2011), Den andra vågen (2013), Hotet på havet (2015) och den kommande filmen Östersjön – hot och hopp (2019), och två naturfilmer av naturfilmaren och naturfotografen Mattias Klum; Betraktaren (2013) och Havets öga (2018). I samband med Folke Rydéns filmer togs också ett skolmaterial om Östersjön fram som distribuerats till skolor i hela landet. Läs gärna mer om Baltic Sea Media Project här.

Fakta om miljögifter

Klorparaffiner
Klorparaffiner används bland annat i kyl - och smörjmedel i metallbearbetande industri och som tillsatsmedel i fogmassor, färg, plast och gummi. Funktionen kan vara som mjukgörare och flamskyddsmedel. Klorparaffiner är stabila, svårnedbrytbara föreningar som kan ackumuleras i miljön. Kort- och mellankedjiga klorparaffiner är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (källa: Kemikalieinspektionen).

DDT
Diklordifenyltrikloretan (DDT) är exempel på långlivad organisk förorening som använts som bekämpningsmedel mot insekter och är förbjudet i många länder eftersom det har särskilt farliga egenskaper. DDT bryts ner långsamt i naturen. Det är också mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön (källa: Kemikalieinspektionen).

PCB
All nyanvändning av PCB förbjöds i Sverige 1978 och PCB har avvecklats successivt sedan dess, senast genom förordning SFS 2007:19. PCB är dock ännu ett globalt miljöproblem. PCB användes främst som isolering och smörjolja i kondensatorer samt i transformatorer, fogmassor, färg, självkopierande papper med mera. PCB är stabilt och ackumuleras i miljön. PCB är mycket giftigt för vattenlevande organismer och ger störningar i fortplantningsförmågan hos fisk och vattenlevande däggdjur till exempel sälar (källa: Kemikalieinspektionen).