Sök pressmeddelanden

Östersjön är ett av världens mest trafikerade havsområden där omkring 2000 fartyg konstant är i rörelse. Sjöfarten påverkar Östersjöns miljö och ett stort bidrag av kemiska föroreningar i form av metaller läcker ut i havet från fartygens bottenfärger.

I början av förra året startade projektet ”Mot minskad miljöbelastning från båttrafik i Östersjön” under ledning av doktor Lena Granhag, i syfte att undersöka och analysera hur stor den här miljöbelastningen är på vårt innanhav, och för att presentera ett underlag för rekommendationer över hur utsläppen av de kemiska föroreningarna från sjöfart i Östersjön kan minskas. Under hösten har projektet slutrapporterat. Du hittar rapporten här.