Sök pressmeddelanden

Den 26 maj är det EU-val. Medborgarna inom EU har då möjlighet att välja vilka som ska representera dem i EU-parlamentet de kommande fem åren. BalticSea2020:s projekt Rädda östersjötorsken har bett Sveriges toppkandidater inom respektive parti att skriva en artikel om deras partis syn på fiskepolitiken med fokus på Östersjöns viktigaste rovfisk – torsken.

Rädda östersjötorsken efterlyser politisk handling omgående med konkreta planer för att lyfta frågan inom EU med fokus på hur torskbeståndet i Östersjön ska stärkas långsiktigt. Det råder inga oenigheter partierna emellan om att östersjötorsken mår dåligt, men hur situationen för torsken ska förändras till det bättre skiljer sig åt.

Du kan läsa de olika partiernas artiklar på räddaöstersjötorsken.nu