Sök pressmeddelanden

Gäddan är en av Sveriges vanligaste rovfiskar med en viktig roll i toppen av näringskedjan i kustnära ekosystem. Tyvärr har bestånden i Östersjön minskat under de senare decennierna. Kan gäddvåtmarker, eller så kallade gäddfabriker hjälpa till att stärka gäddbestånden?

Det är en fråga som Petter Tibblin, postdoktor vid institutionen för biologi och miljö vid Linnéuniversitetet, undersöker. Tillsammans med professor Per Larsson driver han projektet ”Gäddfabriker – spelar de någon roll för Östersjöns kustområde?”, som finansieras av BalticSea2020. I en intervju berättar Petter om gäddvåtmarkernas funktion och varför det är viktigt att bibehålla de vattendrag och våtmarker vi har. Vi får också höra hur projektet fortskrider! Läs hela artikeln här.

gaddartikel