Sök pressmeddelanden

Krisen för torsken i Östersjön fortsätter. Förra veckan rödlistades den av WWF, idag presenterar Internationella Havsforskningsrådet (ICES) förslag om nästan halverad fiskekvot för östra beståndet 2019.

Trots en omfattande EU-byråkrati har politiker tillsammans med ansvariga forskare inte lyckats skapa förutsättningar för ett livskraftigt torskbestånd i Östersjön. Dagens fångster är 10-15 procent av tidigare decenniers och består av magra dvärgväxta småtorskar av litet ekonomiskt värde.
 
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tidigare år sagt sig vara nöjd med resultatet av kvotförhandlingarna och gömt sig bakom EUs byråkrati. I år har han chansen att göra skillnad.
 
Vice statsminister Isabella Lövin började sin politiska karriär med en bok om fiskefrågor (Tyst Hav). Under hennes tid i regeringen är torskbeståndet fortsatt i fritt fall, men Lövin har varit tyst. Nu har hon en sista chans att agera i det som tidigare var hennes hjärtefråga.
 
Bucht och Lövin kan inte längre gömma sig bakom ICES råd och EUs byråkrati, eftersom de bevisligen inte fungerar. Istället för att förhandla om kvoter borde regeringen driva frågan om ett stopp för bottentrålning, i enlighet med kongressbeslutet, eller ett moratorium för torskfisket i Östersjön.

 

Mer om ICES rådgivning finner du nedan:

ICES Advice on fishing opportunities, catch, and effort for Cod in subdivisions 24–32, eastern Baltic stock (eastern Baltic Sea) finner du här.

ICES Advice on fishing opportunities, catch, and effort for Cod in subdivisions 22–24, western Baltic stock (western Baltic Sea) finner du här.