Sök pressmeddelanden

Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk men beståndet är i kris. Det finns flera orsaker till beståndskollapsen men den främsta är de senaste 20 årens intensiva trålfiske.

I en nyligen publicerad åsiktsförklaring presenterar stiftelsen BalticSea2020 ett åtgärdsprogram för att rädda torsken i Östersjön.

- Situationen för torsken i Östersjön är akut, vi måste göra något nu annars kan vi stå inför en situation där torskens roll i ekosystemet förändras, säger Per Larsson, forskare vid Institutionen för biologi och miljö på Linnéuniversitetet och ledamot i BalticSea2020:s styrelse.

BalticSea2020 har i många år varnat för torskbeståndets kollaps och vilka följder det kan få på det ekologiska systemet. I mitten av 80-talet togs över 300 000 ton torsk ur Östersjöns östra bestånd. Därefter föll fångstsiffrorna snabbt och mellan 2013 och 2016 togs det upp ca 30 000 ton per år – en bråkdel av tidigare fångster.

Torsken i Östersjön har dessutom blivit magrare och mindre. Tidigare lekte torsken vid ca 40 centimeters storlek, idag leker den vid 20 cm. Tidig könsmognad är ett vanligt tecken på en art under biologisk stress.

Industriell trålning är en mycket effektiv fiskemetod. Den fångar all fisk över en viss storlek vilket leder till omfattande bifångst och utkast av död fisk. Dessutom är det en bränsleintensiv fiskemetod som skadar havsbotten och det djurliv som finns där.

- Torsken i Östersjön påverkas av många faktorer. Samtidigt som det pågår långsiktigt arbete med frågor som till exempel övergödning så är det bara ett bottentrålförbud som kan leda till en snabb återhämtning. Det behövs så vi får tillbaka de stora torskarna som är viktiga för artens fortlevnad, säger Per Larsson.

Det är glädjande att regeringen säger att man nu vill ta krafttag för att hjälpa Östersjöns miljö och arter. Genom att ta ställning för ett bottentrålförbud skulle regeringen visa att Sverige återigen är ett föregångsland i miljöfrågor.

För att rädda torsken anser BalticSea2020 att:

  • Bottentrålning ska förbjudas i Östersjön
  • Fisket ska ändra fokus från utsjön till kustnära områden
  • Ekologiskt hållbara metoder ska utgöra grunden för fisket
  • Fiskevård ska bedrivas i Östersjön

Läs åsiktsförklaringen i sin helhet här.

För mer information och upplysningar, vänligen kontakta:
Om åsiktsförklaringen:
Per Larsson, professor och forskare Linnéuniversitetet, samt styrelseledamot i BalticSea2020:s styrelse. 
Mobil: 070-622 37 79
E-mail: per.larsson@lnu.se

Om BatlicSea2020 och projekt:
Conrad Stralka, verksamhetschef
Mobil: 070-750 23 31
E-mail: cs@balticsea2020.org