Sök pressmeddelanden

Den 16 januari 2018 röstade Europaparlamentet om ett förslag att slå samman och förenkla en rad regler inom den nuvarande fiskerilagen. Trots att syftet med lagen är att minska fiskets påverkan på havsmiljön, har det förslag som antagits snarare försvagat de åtgärder som tidigare har skyddat haven i Europa. Det skriver organisationen Seas At Risk i en artikel som publicerades samma dag.

Europaparlamentets omröstning inleddes redan i november förra året, då fiskeriutskottet lyfte fram flera förslag om minskat lagstiftningsskydd. Kortfattat innebär förslaget att man vill förena mer än 30 befintliga förordningar och direktiv, som alla syftar till att minimera fiskets effekter på de marina ekosystemen. Läs mer om vad förslaget innehåller här. Seas At Risk menar att förslaget i själva verket försvagar eller raderar flertalet befintliga åtgärder för att skydda ekosystemen. Samtidigt anser de att majoriteten av parlamentarikerna som röstade igenom förslaget, var påverkade av vissa fiskeflottor och regioner.

Björn Stockhausen, Fisheries Policy Officer, hos Seas At Risk: “The European Parliament has weakened the measures that have granted protection to the European seas for decades. These new diminished rules will undermine the health of marine ecosystems and the stability of fish stocks. This decision of a majority of European parliamentarians was undoubtedly hijacked by the vested interests of particular fishing fleets and regions.”

Seas At Risk skriver vidare att förslaget också försämrar förutsättningarna för målet att minska fångsten av ungfisk, i syfte att säkerställa att de kan reproducera sig och bidra till fiskbeståndet, innan de fångas. Utan dessa mål är det upp till varje medlemsland att fastställa och genomföra regionala rekommendationer om sådana minskningar ska uppnås.

Det slutgiltiga beslutet fattas i Europeiska rådet.

Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet.

Om Seas At Risk
Seas At Risk är en paraplyorganisation av miljömässiga icke-statliga organisationer från hela Europa som främjar en ambitiös politik för havsskydd på europeisk och internationell nivå. Läs mer om organisationen här.