Sök pressmeddelanden

Enligt siffror från Havs- och vattenmyndigheten har antalet fiskelicenser till havsyrkesfiske minskat med ett 50-tal sedan förra året. Idag finns totalt 1200 licenser (räknas per båt).

Patrik Persson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, har sett den nedåtgående trenden under en längre tid till följd av svårigheten att tjäna pengar på fisket och att flera fiskebestånd har varit dåliga, bland annat torsken i Östersjön. Läs artikeln i sin helhet här.

BalticSea2020 startar under 2017 ett projekt för att ta fram underlag till en plan för att rädda beståndet av torsk i Östersjön. Vi vill därigenom säkra ett framtida hållbart, torskfiske som gynnar det lokala näringslivet. Vi kommer att arbeta med vetenskapliga, ekonomiska, regulatoriska och samhälleliga analyser för att ta fram beslutsunderlag för alla intressenter. Läs mer om projektet här.