Sök pressmeddelanden

Det är med stor glädje vi meddelar att BalticSea2020:s storskaliga restaureringsprojekt ”Levande kust” har nominerats till Östersjöfondens pris!  ”Levande kust” startade 2010 under ledning av Doc Linda Kumblad och Doc Emil Rydin. Projektet genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård, en vik som innan projektets start kunde beskrivas som ett Östersjön i miniatyr med stor utbredning av syrefria bottnar, kraftig övergödning och ett litet vattenutbyte.

Genom ett antal åtgärder syftar projektet till att Björnöfjärden ska få en god ekologisk status vilket kännetecknas av klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, ett naturligt fiskesamhälle och syresatta bottnar med bottendjur. Idag, 8 år senare, är viken på god väg att återhämta sig. Läs mer om samtliga åtgärder som genomförts genom att klicka här. Eller varför inte besöka naturutställning i Björnöfjärden om du har vägarna förbi? För mer information om naturutställningen, besök levandekust.se

Östersjöfonden grundades 1989 med ändamålet är att främja och stödja vetenskaplig forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö. Östersjöfondens pris ges årligen till en person eller organisation för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö. Östersjöfondens delegation kommer att besluta om pristagaren, som kommer att tillkännages i april. För att läsa mer om Östersjöfonden, besök ostersjofonden.org