Sök pressmeddelanden

Vi är stolta och glada över det fortsatta förtroende som stiftelsen Thuréus Forskarhem visar BalticSea2020's arbete och projekt. Inför 2018 har Thuréus Forskarhem bidragit med medel till följande två projekt inom BalticSea2020's projektområden Fiske och Övergödning.

1) "Hundra år av tillväxt - en röst från arkivet", till forskare Henrik Svedängs fortsatta arbete under år två. Projektet startade i början av 2017 och syftar till att belysa den potentiella risken av minskad tillväxt och om det även leder till minskade bestånd av plattfisk och torsk i östra Östersjön. Målet är att estimera och jämföra den individuella tillväxten och produktiviteten hos olika bestånd över en hundraårsperiod, och därmed kunna analysera effekterna av ekosystemförändringar och fisketryck.

Läs mer om projektet "Hundra år av tillväxt - en röst från arkivet" här.

2) "Mot minskad miljöbelastning från sjöfart i Östersjön genom ny kunskap om läckage av gift hos antifoulingfärg" till forskare Lena Granhag (m.fl). Projektet startade i början av 2018 och har som mål att utifrån befintlig data över fartygstrafik och ny data från antifoulingfärg kunna minska belastning av kemikalier från bottenfärg jämfört med dagens tillförsel. I slutändan vill projektet visa hur Östersjöns olika områden påverkas av kemikalier från bottenfärg samt ta fram rekommendationer över hur de kemiska föroreningarna från sjöfart till Östersjön på ett effektivt sätt kan minska.

Läs mer om projektet "Mot minskad miljöbelastning från sjöfart i Östersjön genom ny kunskap om läckage av gift hos antifoulingfärg" här.