Sök pressmeddelanden

Idag skriver forskare och docent Henrik Svedäng, professor Per Larsson och professor Ragnar Elmgren om den hotade östersjötorsken i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Debattartikeln handlar om varför fiskeriförvaltningen inte fungerar i Östersjön, särskilt för torsken. I artikeln redogör författarna för hur det faktiskt ser ut för beståndet och vad som har hänt under åren. Ingen har ju önskat denna förödande utveckling för torsken. Frågan är: Varför blev det ändå så illa? 

Dagens debatt i frågan har olika ståndpunkter. Så vad är orsaken? Kan det vara fisket i sig? Hur säkra kan vi vara? Risken med att ständigt kräva svar på alla tveksamheter är att detta leder till handlingsförlamning.

Vi måste börja någonstans. Politikerna måste ta sitt ansvar och stifta lagar som sätter nivåer på fiskets omfattning. Att få fiska bör inte vara en rättighet, utan en möjlighet som den fiskande får utnyttja så länge inte naturen riskerar ta skada. Det är både förnuftigt och verkningsfullt att kräva fiskestopp under några år för att få tillbaka ett starkt och storvuxet torskbestånd. I artikeln redogör författarna mer kring detta.

Läs debattartikeln i sin helhet här (publicerad i Svenska Dagbladet den 27 november 2017).