Sök pressmeddelanden

Det finns en direkt koppling mellan tiaminbrist och ejderns beståndsminskning i Sverige. Det skriver forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt och Stockholms universitet, i ett pressmeddelande idag. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Dödlig brist på tiamin hos flera arter av fåglar och fiskar på norra halvklotet blev känt redan förra året, men nu ser samma forskare att läget för ejderbestånden i Östersjön är akut. Genom att undersöka sambanden mellan tiaminstatus, hjärnskador, beteendeförändringar och reproduktionsfall hos ejdern, har man sett att tiaminbrist leder till att ejdern lägger färre ägg än normalt, dvs att de inte lyckas producera tillräckligt med ungar för att upprätthålla stabila bestånd. Forskarna ser också att dödligheten hos ejderungarna är mycket hög.

Tiaminbrist hos fåglar uppmärksammandes första gången 2009, men i Sverige har man sett symptom av bristen så tidigt som 1972. Nyligen lades också blåmusslor, ejderns viktigaste föda, till listan över drabbade djur.

- Sambandet mellan tiaminbrist och misslyckad reproduktion hos ejdern visar att det finns en tydlig koppling mellan biokemi och ekologi, och läget är nu är akut, konstaterar professor Lennart Balk som deltagit i undersökningen. Detta innebär att det viktigaste just nu är att söka efter den bakomliggande orsaken till tiaminbristen, dvs. hur den har uppkommit i våra ekosystem.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

ScientificReports201710Artikeln ”Thiamine deficiency impairs common eider (Somateria mollissima) reproduction in the field”, publicerad i Scientific Reports inom Nature Publishing Group (NPG), finns fritt tillgänglig på https://www.nature.com/articles/s41598-017-13884-1.

För mer information, se också Stockholms universitets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta Torsten Mörner, avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll (ESS), Statens veterinärmedicinska anstalt.
Tfn +46‐18‐674214, +46‐70‐5679352 eller e‐post torsten.morner@sva.se

Projektet har tidigare finansierats av BalticSea2020 tillsammans med Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. BalticSea2020 är glada över att ha kunnat stödja Lennart Balks forskning, och de resultat forskarna har kommit fram till.