Sök pressmeddelanden

"Vi kan inte fortsätta förvalta torsken som vi gjort fram till idag. Den vägen hotar beståndet av en unik fiskart". Det skriver vår verksamhetschef Conrad Stralka i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning idag. 

Den 10 oktober beslutade EU:s fiskeministrar om fiskekvoterna för 2018, bland annat för östersjötorsken som är i kris. Det är en speciell process där ministrarna, efter att ha fått vetenskapliga rekommendationer och förslag från kommissionen, förhandlar fram vad de själva uppfattar som rimliga kvoter. I debattartiklen poängterar Conrad Stralka att landbygdsminister Sven-Erik Bucht även detta år, verkar nöjd över resultatet - trots att de beslutade kvoterna för östersjötorsken är satta över den vetenskapliga rådgivningen.

"Det intressanta i sammanhanget är att Sven-Eriks Buchts regeringskollega, vice statsminister Isabella Lövin, för tio år sedan skrev en bok om fiskepolitik. Där säger hon bland annat ”Varje torsk som fiskas lagligt idag är en chansning från politikernas sida, där man med öppna ögon och med forskarnas klart uttalade varningar i öronen sätter torsken på spel för att rädda ett fåtal arbetstillfällen.”, skriver Conrad Stralka.

Läs debattartikeln i sin helhet här (publicerad i Uppsala Nya Tidning den 1 november 2017).

Läs mer:

Läs replik av Peter Ronelöv här.

Läs replik av Emma Nohrén (mp) här.

Läs slutreplik av stiftelsens verksamhetschef Conrad Stralka här.