Sök pressmeddelanden

Forskarna Henrik Svedäng och Sara Hornborg undersöker i en artikel varför Östersjön nästan helt saknar större torskar. De jämför Östersjöns torskbestånd med Öresunds där det finns torskar i alla storlekar. En förklaring kan vara att i Öresund har trålfiske varit förbjudet sedan 1930-talet. Östersjöns torskbestånd är däremot utsatt för ett hårt fisketryck med trålning som inriktar sig på de större torskarna.

Som största rovfisk har torsken en viktig funktion i Östersjöns ekosystem. Utan tillväxt av större individer lämnas plats för andra arter med obalans som följd.

Forskarna menar att de tillåtna fiskekvoterna inte är tillräckligt lågt satta för att torsken ska kunna återhämta sig. Det behövs en mycket mer restriktiv förvaltning av östersjötorsken, med ett rejält minskat fisketryck.

Läs artikeln av Henrik Svedäng och Sara Hornborg, i sin helhet här: Historic changes in length distributions of three Baltic cod (Gadus morhua) stocks: Evidence of growth retardation.
Artikeln publicerades våren 2017.

För ytterligare information och upplysningar, vänligen kontakta:
Henrik Svedäng, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Tel: 076-618 55 88
E-post: henrik.svedang@su.se

Henrik Svedäng är verksam vid Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet och Sara Hornborg är verksam vid RISE - Research Institutes of Sweden, Agrifood and Bioscience, Sustainable Food Production, Göteborg.

Rädda östersjötorsken - skydda kustfisket
Läs gärna mer om BalticSea2020:s projekt "Rädda östersjötorsken - skydda kustfisket" - ett initiativ för att hjälpa östersjötorsken. Besök projektets hemsida www.räddaöstersjötorsken.nu