Sök pressmeddelanden

I veckan lanserade regeringen sin havssatsning, tyvärr utan några åtgärder till stöd för Östersjöns krisande fiskbestånd.

Samtidigt presenterade EU-kommissionen sitt förslag till kvoter för fisket i Östersjön där de konstaterar att torskbeståndet är mycket illa ute och ansluter sig till de vetenskapliga rekommendationerna. Kommissionen konstaterar att det västra beståndet är under säkra biologiska gränser och för det östra beståndet vill man sänka kvoten med ytterligare 28 % eftersom det finns för få vetenskapliga data.

- Det krävs mycket drastiska åtgärder för att rädda torsken i Östersjön, säger Conrad Stralka, verksamhetschef på BalticSea2020. I dag består Östersjöns torskbestånd av små torskar som är så svaga att de inte förmår följa efter födan och växa sig större. Det är ett direkt hot mot ekosystemet i Östersjön där torsken fyller en mycket viktig funktion.

Nu börjar det politiska spelet inför fiskeministrarnas kvotbeslut senare i höst. Ministerrådet har gått emot de vetenskapliga rekommendationerna och kommissionens förslag flera år i rad och tilldelat större kvoter än vad som har varit långsiktigt hållbart. Nu ser vi konsekvenserna av dessa beslut - ett torskbestånd i kris.

Det vilar ett tungt ansvar på landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och hela regeringen att stå upp för en sund fiskepolitik. Bucht måste få ett starkt mandat för att sätta Östersjöns miljö och torskbeståndet före andra intressen när han ska förhandla med sina EU-kollegor.

Östersjötorsken är genetiskt unik och i en mycket kritisk situation. Därför blir höstens kvotbeslut avgörande för dess framtid.

För mer information, vänligen kontakta:
Conrad Stralka, verksamhetschef, BalticSea2020
Tel: 0707- 502331
E-post: cs@balticsea2020.org

Rädda östersjötorsken - skydda kustfisket
Läs gärna mer om BalticSea2020:s projekt för att hjälpa östersjötorsken. Mer information finns på projektets hemsida www.räddaöstersjötorsken.nu