Sök pressmeddelanden

Regeringen satsar 600 miljoner kronor på åtgärder för rent hav. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande idag. Pengarna ska bland annat finansiera åtgärder för att komma till rätta med övergödning, miljögifter och nedskräpning. BalticSea2020 välkomnar initiativet, men saknar ett åtagande för Östersjöns hotade fiskbestånd.

Läs regeringens pressmeddelande i sin helhet här.

I somras startade BalticSea2020 ett projekt för att ta fram underlag till en plan för att rädda beståndet av torsk. Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk. Efter många års överfiske är torskbeståndet i kris. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas kan torsken vara bortom räddning. Vi välkomnar fler initiativ för åtgärder som kan leda till livskraftiga och hållbara fiskbestånd, för torsken som för andra hotade fiskbestånd. Sverige, regeringen har ett stort ansvar i frågan. Tillsammans kan vi göra skillnad och vända situationen för Östersjöns rovfiskar, i positiv riktning.

För mer information för att hjälpa östersjötorsken, se BalticSea2020:s projekt "Rädda östersjötorsken - skydda kustfisket".