Sök pressmeddelanden

Centerpartiet har i en debattartikel i Kristianstadsbladet som publicerades igår, lyft frågan om situationen för östersjötorsken. De menar att Sverige måste ta ansvar om torsken ska kunna räddas och vidta åtgärder som leder till livskraftiga och hållbara fiskbestånd i Östersjön. "Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och flera fiskarter, bland annat torsken, är hotade. Tyvärr har regeringen tappat ledarrollen inom fiskepolitiken och tar inte problemet på allvar." skriver de.

Läs artikeln "Sverige måste ta problemet på allvar och rädda torsken" i sin helhet här.

I artikeln skriver Centerpartiet att det finns flera förslag från myndigheter och intresseorganisationer för att förbättra fiskebestånden i Östersjön som borde ses över. Den 2 juli lanserade BalticSea2020 det nya initiativet "Rädda torsken - skydda kustfisket". Det nya initiativet syftar till att höja allmänhetens kunskap om östersjötorskens akuta situation, men också skapa opinion kring förslag som kan lösa situationen. I samband med lanseringen offentliggjordes också projektets hemsida räddaöstersjötorsken.nu. På sidan samlas faktaunderlag och argument kring torsken i Östersjön, men också nyheter, debattartiklar med mera. 

Under hösten kommer BalticSea2020 att publicera en mer omfattande forskningsrapport som analyserar möjliga åtgärder för att rädda Östersjöns torskbestånd. Den ska belysa vetenskapliga, ekonomiska, regulatoriska och samhälleliga frågor och fungera som möjligt beslutsunderlag för alla intressenter som kan bidra till att rädda östersjötorsken.

Det är dags att vända situationen för torsken i Östersjön i positiv riktning. Tillsammans kan vi göra skillnad.